Onze medewerkers hebben een educatieve achtergrond en verzorgen rondleidingen, cursussen, workshops en themagerichte lesbrieven. Het Gemeentearchief Roermond organiseert rondleidingen voor alle leeftijden. Tijdens de rondleidingen bezichtigen we de historische kamer van de gemeentearchivaris, de studiezaal, de archiefbewaarplaats en eventueel de middeleeuwse kelders onder het Stadhuis. In de archiefbewaarplaats, ook wel de historische schatkamer van Roermond genoemd, laten we oude archiefstukken, atlassen, prenten, kaarten, kranten en foto’s zien. Het oudste archiefstuk is een brief uit 1259 en is geschreven op perkament (dierenhuid).

Tot onze collectie behoren drie hele kostbare handschriftenboeken uit 1340! Het zien van origineel historisch archiefmateriaal is echt een beleving.

Heeft u interesse in een rondleiding? Neem dan contact op met het Gemeentearchief Roermond.

In samenwerking met de VVV Roermond worden er regelmatig themarondleidingen gegeven aan basisscholen. Ook voor middelbare scholen hebben wij een introductieprogramma ontwikkeld.