Als Historisch Platform Roermond (HPR) plannen wij avonden waar wij u graag vertellen over de lokale geschiedenis in de vorm van korte lezingen. Wij zijn met nadruk géén genootschap of vereniging. Deze avonden bieden de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen, onderzoeksvragen voor te leggen en samenwerkingsverbanden te initiëren. Het is een plaats waar ruimte is voor discussie, presentatie en initiatieven op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis op verschillende terreinen en niveaus. U, als historisch geïnteresseerde, bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.