Behalve overheidsarchieven beheren wij ook particuliere archieven en collecties. Denkt u bijvoorbeeld aan archieven van organisaties uit Roermond, oude foto’s over Roermond of stukken die betrekking hebben op de oorlog. Wanneer wij interesse hebben in uw stukken kunnen wij ze overnemen in bruikleen of in eigendom. De stukken krijgen een veilige plek in onze archiefbewaarplaats en worden in de inventaris opgenomen.

Hieronder kunt u de criteria vinden met betrekking tot acquisitie.
Acquisitiecriteria voor particuliere archieven 
Algemene aanwijzingen selectie en beheer particuliere archieven

Een aantal punten in het kort:

  • De informatie heeft betrekking op Roermond
  • De informatie weerspiegelt belangrijke of bijzondere ontwikkelingen en gebeurtenissen
  • Het is een overzichtelijk archief waarbij de context in een oogopslag duidelijk is
  • Er mogen geen plastic weekmakers, nietjes of paperclips in zitten