Dit platform belicht jaarlijks een aantal onderwerpen uit de rijke historie van Roermond. Iedereen met interesse in lokale en regionale geschiedenis is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het Royal Theater Hamstraat 7a in Roermond.

Programma 

De volgende lezingen staan op het programma:

  • ‘Stoltzenberg: een Familieverkenning van Depot tot Grafkapel’, door Léon Gilissen
  • ‘Marten Stams (ca. 1565 - 1625), een glasschilder met karakter’, door Gerard van de Garde
  • “Mixed Reality in Archeo Route Limburg”  door Joep Steinhage
  • ‘Van veer naar toetsenbord- De nieuwe websites van het Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief ’, door Saskia Mouchart
  • ‘Archeologie van de Tweede Wereld Oorlog in de regio Roermond’, door Dwayne Beckers

 Gratis toegankelijk,  -  wel graag aanmelden voor 22 mei!

Belangstellenden zijn van harte welkom om het Historisch Platform Roermond bij te wonen op 22 mei om 19.15 uur in het Royal Theater. Deze avond is gratis toegankelijk. Wel graag aanmelden vóór  22 mei per mail naar gemeentearchief@roermond.nl t.a.v. HPR of telefonisch via 0475 359617. Aanmelden per post kan ook via Historisch Platform Roermond, p/a Gemeentearchief Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond.

 Historisch Platform Roermond

Het Historisch Platform Roermond is een initiatief van het Gemeentearchief Roermond. Dit platform is een open ontmoetingsplaats die de mogelijkheid biedt om ideeën uit te wisselen, onderzoeksvragen voor te leggen en samenwerkingsverbanden te initiëren. Of gewoon, om te luisteren naar de verhalen. Ook is er ruimte voor discussie, presentatie en initiatieven op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis op verschillende terreinen en niveaus.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.archiefroermond.nl. Of neem contact op met Cathy Ni Cheallaigh 0475 - 359336 of Ton Hensen 06-27102433.