De route was voor beide groepen dezelfde: eerst verzamelen in Kamp Westerbork en dan op transport in veewagons, zogenaamd naar Duitsland om te werken. In werkelijkheid werden de slachtoffers naar de vernietigingskampen in Polen gereden om daar te worden vergast.