Niet zomaar een oorkonde

Het verhaal achter de oorkonde van de overste-generaal der Jezuïeten te Rome voor Henriëtte Christine van Brunswijk-Lüneburg (1699-1753) uit 1715

Chirurgijns en kwakzalvers

Tegenwoordig is het recht op goede gezondheidszorg heel normaal. Dat was niet altijd zo. In middeleeuws Roermond werd de zorg overgelaten aan mensen die dat aandurfden. Roermond was toen een ...

Het oudste archiefstuk van Roermond

Alexander IV was paus van 1254 tot 1261, tijdens de kruistochten. Hij liet mensen (vooral vrouwen) vervolgen die werden verdacht van hekserij. Wat heeft hij te maken met de geschiedenis van Roermond?

De Roermondse archievenoorlog

De meeste mensen zullen archieven niet snel in verband brengen met oorlog maar eerder met stof, oude folianten en mannen van middelbare leeftijd of erger.

De stadsbranden van 1554 en 1665

In de zestiende en zeventiende eeuw bestonden veel huizen in Roermond uit vakwerk met rieten en strooien daken en zodoende was er gevaar voor stadsbranden.

De Noormannen waren hier

In 2014 werd in het Historiehuis een tentoonstelling gehouden over een onbekend stukje geschiedenis van onze gemeente. Het betreft het verblijf in de jaren 881 en 882 te Asselt Roermond van een grote ...

De Stenen Brug

De Stenen Brug, ook wel Maria Theresiabrug genoemd, vormt de vaste oeververbinding tussen de Voorstad en het stadscentrum. Reeds in het begin van de veertiende eeuw lag hier een houten brug, die de ...

Een mijn op de Meinweg

Wie wel eens wandelt of fiets op de Meinweg, zal het niet ontgaan zijn dat er boven op het zogenaamde Wolfsplateau, dat is dat deel van de Meinweg dat aan drie zijden ingesloten is door Duitsland, ...

Roermondse festiviteiten

Evenementen en Roermond gaan sinds onheuglijke tijden goed samen. Te denken valt aan de jaarmarkten, kermissen, processies en het carnaval, die zorg(d)en voor een evenwicht tussen de serieuze en de ...