Eric Munnicks - Roermond als frontstad

Serie van 25 verhalen over de periode van september 1944 tot de bevrijding van Roermond op 1 maart 1945. De verhalen verschenen eerder in het weekblad Via Roermond / Via Limburg.

Hubertus Mooren - 11 tot 15 april 1945

"Onze goede stad begon reeds aardig op te knappen. Het stratenvuil en 't puin waren in sommige straten reeds verwijderd. De versperringen in de straten waren bijna alle opgeruimd. Bij Roerzicht was ...

Henry Kloostra - Kerstavond 1944

"Het was 24 december 1944. Kerstavond. Ons gezin woonde op de Schoenmakersstraat in het oude centrum van Roermond, in Limburg. Mijn moeder, een Spaanse schone uit Andalusië. Mijn vader, een ...