Een stukje geschiedenis
Het Gemeentearchief Roermond bestaat al ruim 150 jaar en is één van de oudste gemeentearchieven van Nederland. In 1866 werd Jean-Baptiste Sivré aangesteld als gemeentearchivaris. Sivré trof de archieven in volkomen chaotische toestand aan. In diverse vertrekken van het stadhuis trof hij archieven aan die lagen opgestapeld. Van enige ordening was geen sprake. Het archief bestond in feite uit twee grote gedeelten, namelijk het archief van de stad Roermond zelf en de archiefdelen van het voormalig Overkwartier van Gelre, naast nog enige kloosterarchieven en enkele kleinere archiefonderdelen. Omdat hij ook archieven van het Overkwartier moest beheren werd Jean-Baptiste Sivré in 1877 benoemd tot Rijksarchivaris. In 1889 sterft Sivré en een lange periode zonder archivaris breekt aan. 
De verdienste van Sivré is geweest dat hij enkele inventarissen heeft gemaakt waardoor er enige duidelijkheid werd geschapen in de chaos. Die inventarissen voldoen niet aan de hedendaagse vereisten maar boden wel een overzicht van het aanwezige materiaal. Mede dankzij hem hebben we dus nu een mooie inventaris van onze archieven.

Het heden
Wij zijn het historisch documentatiecentrum van de stad Roermond met 3,8 kilometer aan archieven, een prachtige historisch topografische collectie met kaarten, tekeningen, prenten, een bibliotheek met zo’n 15.000 titels en een omvangrijk kranten- en fotoarchief. Wij nemen archieven van zowel de stedelijke overheid als particuliere instellingen en bedrijven in beheer, met als voorwaarde dat er een relatie is met onze stad Roermond. We maken de archieven toegankelijk zodat iedereen de documenten kan raadplegen. Dit betekent ook dat we zoveel mogelijk informatie digitaal beschikbaar maken. Onze kennis over de gemeente Roermond die in de archieven te vinden is, delen wij graag met u via publicaties, tentoonstellingen en verschillende evenementen.

In het Gemeentearchief Roermond kunt u waardevolle documenten terugvinden zoals de huwelijksakte van uw grootouders of historische informatie over de gemeente Roermond.

Een archief is een bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm. Een archief is ook een verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn. Het Gemeentearchief Roermond bestaat uit overheids- en particuliere archieven én uit een aantal collecties. Met overheidsarchieven bedoelen we het stads- en gemeentearchief van Roermond en de dorps- en gemeentearchieven van Swalmen, Herten en Maasniel. Sinds 2007 beheert het Gemeentearchief Roermond ook de oude archieven van de gemeente Leudal en sinds 2010 de oude archieven van de gemeente Roerdalen.

Particuliere archieven zijn bijvoorbeeld archieven van parochies, verenigingen, bedrijven, notarissen, heerlijkheden en (belangrijke) families. De collecties bestaan uit de bibliotheek, handschriften, kranten, prenten, kaarten, foto’s en bidprentjes.

U kunt ons bezoeken voor genealogisch onderzoek. In onze archieven kunt u ontdekken wie uw voorouders waren, wat ze deden en hoe ze leefden. Ook historisch onderzoek is natuurlijk mogelijk. Op onze studiezaal helpen onze medewerkers u graag op weg.

Op www.archieven.nl kunt u online al onze stukken vinden. Sommige zelfs in digitale vorm! Om de stukken in te kunnen zien, kunt u langskomen op onze studiezaal aan de Swalmerstraat 12 in Roermond. U bent van harte welkom van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Veel documenten zijn hier op microfiche, digitaal of in kopievorm door uzelf te raadplegen. Inzage in originele documenten vraagt u schriftelijk in de studiezaal aan.