A.A. Izaack en zijn gezin woonden in barak 4. Daar woonde ook M. Tuhumena, die als pleegzoon met het gezin van W. Tuhumena naar Nederland was meegekomen.
De familie Izaack was aangekomen met de Kota Inten.

archiefroermond-izaack1.jpg

archiefroermond-izaack2.jpg
V.l.n.r. Jon Tuhumena, oom Anthon Uneputty, Jimmy Izaack, oom Bert Izaack.

archiefroermond-izaack3.jpg
V.l.n.r. Jimmy Izaack, Harry Izaack, Willem Izaack.

archiefroermond-izaack4.jpg
Foto uit 1952. Achterste rij v.l.n.r. zus Lien Tuwanakotta, Hetty Izaack, tante Willie Izaack. Voorste rij v.l.n.r. Harry Izaack, Jopie Muskita, Sonja Izaack.

archiefroermond-izaack5.jpg
Achterste rij v.l.n.r. Sonja Izaack, Harry Izaack, Hetty Izaack. Voorste rij v.l.n.r. Jimmy Izaack, Willem Izaack.

archiefroermond-izaack6.jpg
Bij de doop van Hetty en Jimmy Izaack. Achterste rij v.l.n.r. oom Bing Tuhumena (papa ani van Jimmy), papa Anthon Ririassa (papa ani van Hetty), tante Willie Izaack, mama Ete Ririassa (mama ani van Hetty), Hetty Izaack, oom Bert Izaack. Voorste rij v.l.n.r. Jon Tuhumena, Jimmy Izaack, tante Nonna Tuhumena (mama ani van Jimmy), Sonja Izaack, Harry Izaack.

archiefroermond-izaack7.jpg
Achterste rij v.l.n.r. tante tante Nona Tuhumena met Jimmy Izaack, tante Saar Reintjes, tante Jo Manuhutu, tante Willie Izaack, tante Nina Talahaturuson met onbekend kind. Voorste rij v.l.n.r. Jon Tuhumena, Harry Izaack, Silly Reintjes of Sonja Izaack, Hetty Izaack, Emma of Ida Talahaturuson.

archiefroermond-izaack9.JPG
V.l.n.r. Willem Izaack, bung Max Tuhumena, Jimmy Izaack.

archiefroermond-izaack10.jpg
Staand Harry Izaack. Zittend v.l.n.r. Sonja Izaack, Jimmy Izaack, Willem Izaack, Hetty Izaack.

> Hoofdpagina Ambon aan de Maas