Behalve overheidsarchieven beheren wij ook particuliere archieven en collecties. Denkt u bijvoorbeeld aan archieven van verenigingen of bedrijven, oude foto’s of stukken die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog – alles voor zover het betrekking heeft op de gemeente Roermond. Wanneer wij interesse hebben in uw stukken, kunt u ze aan ons in eigendom overdragen. De stukken krijgen een veilige plek in onze archiefbewaarplaats en worden in de inventaris opgenomen.

We houden bepaalde criteria aan voor het opnemen van particuliere archieven en collecties:

Een aantal hoofdpunten hieruit:

  • De informatie heeft betrekking op de gemeente Roermond.
  • De informatie heeft betrekking op belangrijke of bijzondere ontwikkelingen en gebeurtenissen.
  • Archieven zijn overzichtelijk ingedeeld.
  • Er mag geen plastic of metaal (zoals nietjes of paperclips) in het materiaal zitten.