Geboren

18 september 1930 Groß-Umstadt (D)

Gedeporteerd

  • 11 november 1942 naar Westerbork
  • 6 april 1943 van Westerbork naar Sobibor

Vermoord

9 april 1943 Sobibor

Adres

Godsweerderstraat 20, Roermond

Familie

Dochter van Albert Wolf en Hermine Johanna Elisa Goudsmit, zuster van Herbert Wolf

De twaalfjarige Felicitas Wolf werd samen met haar ouders en oudere broer Herbert via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor, waar ze alle vier op dezelfde dag vermoord werden. Een grafsteen staande op een leeg graf op de nieuwe joodse begraafplaats in Roermond herinnert aan de vrijwel uitgeroeide familie Wolf. De tekst luidt: ‘ter herinnering aan onze beminde familieleden die door de vijand in 1943 weggevoerd werden en niet terugkeerden’. Daaronder worden onder meer de namen van Albert, Hermine, Herbert en Felicitas vermeld.

Fanny Felice Wolf, Herbert Wolf, kindermeisje
Rechts Fanny Felice Wolf (1930-1942) met broer Herbert en Catharina Op het Veld.
Fanny Felice Wolf va. 1935
Ca. 1935.
Fanny Felice Wolf, ca. 1939
Ca. 1939.

Links

Literatuur

  • Hein van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, Spiegel van Roermond 14 (2006), p. 20-51
  • John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ te Roermond (Roermond 2019), p. 299
  • Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods Leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 (Hilversum 2021), p. 251, 274, 277