Geboren

8 oktober 1876 Bergh

Gedeporteerd

  • 9 april 1943 naar Vught
  • 8 mei 1943 van Vught naar Westerbork
  • 11 mei 1943 van Westerbork naar Sobibor

Vermoord

14 mei 1943 Sobibor

Adres

Hamstraat 20a, Roermond

Familie

Echtgenoot van Rosine Nathan, vader van Walter Bloemendaal

Manuel Bloemendaal, boekhouder van beroep, werd geboren in het Gelderse ’s-Heerenberg (gemeente Bergh, nu Montferland) als zoon van de koopman Salomon Bloemendaal en zijn tweede vrouw Jette Judig Goldstein. Het echtpaar kreeg acht kinderen. In het bevolkingsregister van de gemeente Bergh komt de naam Manuel ook voor als Marius. Kort voor de oorlog vestigde het gezin Bloemendaal-Nathan zich vanuit Viersen (D) in Roermond. Op dezelfde dag dat Manuel en zijn echtgenote Rosine Nathan in Sobibor vergast werden, ondergingen zijn broer David met echtgenote en nog vijf andere ingezetenen van ’s-Heerenberg hetzelfde lot; het hoogste aantal slachtoffers uit één gemeente op één dag. Van het nageslacht van het echtpaar Bloemendaal-Goldstein zijn minstens 46 personen als gevolg van de Jodenvervolging vermoord. Het betreft kinderen, klein- en achterkleinkinderen en aangetrouwde familieleden.

Links

Literatuur

  • Hein van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, Spiegel van Roermond 14 (2006), p. 20-51
  • Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods Leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 (Hilversum 2021), p. 246-247