P. Latumaerissa en zijn gezin woonden eerst in barak 12 nadat de familie Saebu verhuisd was. Toen de functie van kampbeheerder in 1961 kwam te vervallen en het echtpaar Imhoff uit Kamp Maashaven vertrok, betrokken ze de beheerderswoning (nr. 15). Ze verhuisden in 1963 naar Breda, waarna bung Henk Teterissa in de beheerswoning kwam te wonen.
De familie Latumaerissa was aangekomen met de New Australia.

archiefroermond-latumaerissa1.jpg

archiefroermond-latumaerissa2.jpg
V.l.n.r. oom Bing Tuhumena, oom Bert Izaack, oom pela Piet Latumaerissa, tante Nonna Tuhumena.

archiefroermond-latumaerissa3.jpg
V.l.n.r. tante pela Pantji Latumaerissa, tante Mina van Joost met Elie Latumaerissa, zus pela Onna Litaay.

archiefroermond-latumaerissa4.jpg
V.l.n.r. zus Fien Latumaerissa, zus Corrie Noya.

archiefroermond-latumaerissa5.jpg
Voor de ingang van ons kamp. Papa Anthon Ririassa met in de kruiwagen v.l.n.r. Mery Latumaerissa, Maxi Latumaerissa.

> Hoofdpagina Ambon aan de Maas