Onze archieven en collecties

In het Gemeentearchief Roermond vindt u interessante documenten zoals de huwelijksakte van uw grootouders, foto’s van uw straat, illegale blaadjes van het verzet uit de Tweede Wereldoorlog of notarisakten van een vroegere verkoop van uw huis. Zo ontdekt u bijvoorbeeld wie uw voorouders waren en hoe ze leefden.

Wij bezitten bijna 4 kilometer aan archieven en collecties en zorgen dat deze toegankelijk zijn voor iedereen. Op archieven.nl vindt u beschrijvingen van onze archieven en collecties in de vorm van inventarissen en een bibliotheekcatalogus. Ook kunt u daar (steeds meer) scans van documenten en afbeeldingen online bekijken.

Het Gemeentearchief beheert in de eerste plaats overheidsarchieven. Om te beginnen zijn dat de archieven van de gemeentelijke administraties die (in principe) ouder zijn dan twintig jaar. De oudste documenten dateren uit 1795, het begin van de Franse tijd. Ook beheren we het stadsarchief van Roermond en de dorpsarchieven van Maasniel, Herten en Swalmen uit de periode 1259-1796. Verder hebben wij de archieven van de buurgemeenten Leudal en Roerdalen in depot; het beheer hiervan ligt bij Leudal en Roerdalen zelf.
Behalve deze overheidsarchieven beheren we ook particuliere archieven van bijvoorbeeld parochies, verenigingen, bedrijven en personen en collecties van onder meer foto’s, prenten, landkaarten en briefhoofden van bedrijven die een relatie hebben met Roermond en de andere kernen binnen onze gemeente.

Tot slot heeft het Gemeentearchief Roermond een rijke bibliotheek van 15.000 titels en tientallen historische kranten die een relatie hebben met Roermond en omgeving.

Ons team

groepsfoto_4.jpg

Foto: Flora Lemmens.

Het team van het Gemeentearchief Roermond bestaat momenteel uit acht personen.

 • Jac Lemmens, archivaris
  Jac combineert twee functies: hij is gemeentearchivaris van Weert (sinds 2009) en van Roermond (sinds 2021). Hij is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en beleid. Jac studeerde geschiedenis in Nijmegen en archiefwetenschappen in Amsterdam. Hij publiceert onder meer over archeologie, muziek- en verenigingsgeschiedenis en vooral over de vervolging van Joden en Sinti door het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast verzorgt hij lezingen en tentoonstellingen, werkt hij mee aan radio- en tv-uitzendingen en is hij actief in historische verenigingen. Jac is bestuurslid van de Stichting Rura en lid van de redactie van de Spiegel van Roermond. Lees meer
 • Saskia Mouchart, adjunct-archivaris
  Saskia vervangt Jac wanneer hij afwezig of niet bereikbaar is. Een belangrijke taak van haar zijn archiefinspecties bij het gemeentebestuur, gemeentelijke diensten en samenwerkingsverbanden van Roermond met andere gemeenten. Dit betreft toezicht op en advisering over het informatie- en archiefbeheer. Ook komt u met haar in contact wanneer u een archief of (foto)collectie aan ons wilt overdragen. Verder coördineert ze het werk van de vele enthousiaste vrijwilligers die helpen om onze archieven en collecties voor iedereen beter toegankelijk te maken. Saskia is bestuurslid van de Stichting Rura.
 • Lian Geuns, algemeen archiefmedewerker en beheerder online toegangen
  Lian is uw eerste aanspreekpunt als u bepaalde informatie zoekt die mogelijk in het Gemeentearchief te vinden is. Ze helpt bezoekers van de studiezaal op weg en beantwoordt uw vragen per e-mail en aan de telefoon. Daarnaast beheert ze de online inventarissen en bibliotheekcatalogus van het Gemeentearchief die te vinden zijn op archieven.nl en verzorgt ze de interne uitleen van stukken binnen de gemeente.
 • Casper Horlings, inventarisator en adviseur digitalisering
  Casper werkt ‘achter de schermen’. Hij besteedt een groot deel van zijn tijd aan het opschonen, ordenen en beschrijven van nog ongeïnventariseerde archieven. Het resultaat van zijn werk vindt u uiteindelijk op archieven.nl. Daarnaast houdt hij zich bezig met de verdere digitalisering van onze archieven en collecties. Dat betreft projecten waarbij documenten worden ingescand, zoals het Oud-stadsarchief van Roermond (1259-1796), maar ook het beheren en toegankelijk maken van nieuwe, geheel digitale archieven in een e-depot.
 • Cathy Ni Cheallaigh, archiefmedewerker en materiaalverzorger
  Cathy is gespecialiseerd in de verzorging van kwetsbare historische documenten en voorwerpen. Ze is verantwoordelijk voor de conservering, restauratie en verpakking van een groot deel van onze archieven en collecties. Zij voert boekbinderswerkzaamheden uit en verzorgt kleinschalige exposities. Verder verzorgt zij de interne uitleen van stukken binnen de gemeente.
 • Micha Amkreutz, depotbeheerder
  Micha houdt zich bezig met de inrichting en het beheer van de archiefbewaarplaats, in de wandeling het depot genoemd. Daarnaast verzorgt hij de interne uitleen van stukken binnen de gemeente Roermond en de externe uitleen van stukken aan de buurgemeenten Leudal en Roerdalen. Verder assisteert hij Lian bij de dienstverlening van bezoekers van de studiezaal.
 • Tim Sijbers, externe dienstverlening en educatie
  Tim is historicus en archivaris en houdt zich bezig met allerlei presentatiegerichte werkzaamheden rondom onze collecties, zoals rondleidingen, educatie, redactiewerk, stukken schrijven en websitebeheer. Daarnaast is hij ook aanspreekpunt met betrekking tot onze genealogische en geschiedkundige bronnen.
 • Sjors van den Hombergh, conservator Historiehuis Roermond
  Sjors is het gezicht van het Historiehuis. Hij heeft zowel inhoudelijke als praktisch-uitvoerende taken. Hij stelt wisseltentoonstellingen samen, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vaste tentoonstelling, geeft rondleidingen en verzorgt de publiciteit en promotie voor het Historiehuis.

Een stukje geschiedenis

Het Gemeentearchief Roermond is één van de oudste gemeentearchieven van Nederland. In 1866 werd Jan Baptist Sivré (1818-1889) aangesteld als gemeentearchivaris. Sivré trof de archieven in volkomen chaotische toestand aan. In diverse kamers van het stadhuis lagen de stukken opgestapeld. Hij verdeelde het materiaal in twee grote plukken, namelijk het archief van de stad Roermond en het archief van het voormalig Overkwartier, het gedeelte van Gelderland waarvan Roermond de hoofdstad was geweest. De inventarissen die hij maakte voldoen niet aan hedendaagse vereisten, maar boden wel een eerste overzicht van het aanwezige materiaal. De archieven van het Overkwartier werden beschouwd als archieven van een rijksoverheid. Daarom werd Sivré in 1877 ook benoemd tot rijksarchivaris. Na zijn dood in 1889 eiste het Rijksarchief in Limburg de archieven van het Overkwartier op, maar de gemeente weigerde die af te staan. Er ontstond een juridisch gevecht dat bekend staat als de Roermondse archievenoorlog. Het Rijk won uiteindelijk de strijd in 1901. Met Sivrés overlijden begon een lange periode zonder archivaris. Pas in 1944 werd er een nieuwe (waarnemend) archivaris benoemd.

Onze studiezaal

U kunt onze studiezaal bezoeken na aanmelding per e-mail. U bent van harte welkom van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Wij helpen u graag op weg met uw zoektocht. Veel documenten kunt u op de studiezaal raadplegen in de vorm van microfiches, fotokopieën of scans. Als u originele stukken wilt inzien, vraagt u die vooraf aan wanneer u zich per e-mail aanmeldt voor uw bezoek. Meer informatie vindt u hier.