Dit platform biedt onderzoekers en geïnteresseerden de mogelijkheid tot uitwisseling van ideeën, onderzoeksvragen, tips, presentaties en initiatieven op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Het platform, gedragen door het Gemeentearchief Roermond en het Historiehuis Roermond, wil daarmee de effectiviteit en de publicatie van onderzoeken vergroten.

Graag willen wij u uitnodigen voor de negentiende jaarlijkse bijeenkomst van het Historisch Platform Roermond op woensdag 8 mei 2024 in het Royal Theater, Hamstraat 7A.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij de bijeenkomst. De avond is gratis toegankelijk. Consumpties zijn voor eigen rekening. Om lange wachtrijen te vermijden hoeft u zich niet meer aan te melden. Wij hanteren echter wel een VOL=VOL beleid, dus wees op tijd om teleurstellingen te voorkomen.

Het programma is als volgt:

19.00 uur Ontvangst met (gratis) kopje koffie of thee
19.15 uur Welkomstwoord door avondvoorzitter Ton Hensen
19.20 uur Gijs Hoofs – ‘Orgelbouwer Franssen Roermond.’
19.40 uur Muzikaal intermezzo 1 – Nienke Crijns
19.45 uur Birgit Duckers – Project ‘Ongezien Roermond.’
20.05 uur Pauze
20.25 uur Bert Thomassen – ‘Bakkers in Roermond.’
20.45 uur Muzikaal intermezzo 2 – Nienke Crijns
20.50 uur John Spee – ‘Historische ervaringen uit Roermond.’
21.10 uur Sluiting door avondvoorzitter Ton Hensen