Het Historisch Platform Roermond (HPR) is een open ontmoetingsplaats voor iedereen met interesse in de geschiedenis van Roermond. Ieder jaar organiseert het Gemeentearchief een HPR-avond met vier of vijf korte lezingen, waar de aanwezigen ideeën kunnen uitwisselen, onderzoeksvragen kunnen voorleggen en contacten kunnen leggen voor samenwerking. Het platform biedt ruimte is voor discussie, presentaties en initiatieven.

Na een coronapauze van twee jaar maakte het HPR een doorstart met de zeventiende bijeenkomst op woensdag 18 mei 2022 in het Royal Theater, Hamstraat 7A. Zoals gebruikelijk was de avond gratis toegankelijk.

Het programma:
19.15 uur Ontvangst met een (gratis) kopje koffie of thee
19.30 uur Welkomstwoord door avondvoorzitter Jac Lemmens, gemeentearchivaris
19.35 uur Rob Dückers: ‘De diversis artibus’. Een voorstel voor een nieuwe zienswijze op laatmiddeleeuwse kunst in en om Roermond
19.55 uur Gerard van de Garde: 1572 - de oorlogsmisdaad van Willem van Oranje
20.15 uur Pauze
20.45 uur Will Steeghs: Zestiende-eeuwse gevels van Roermond in beeld
21.05 uur Wiel Luys: Op zoek naar de Romeinse weg in Swalmen
21.35 uur Sluiting door avondvoorzitter Jac Lemmens