Geboren

30 november 1938 Roermond

Gedeporteerd

N.v.t.

Vermoord

N.v.t., overleden 5 december 1943 Weert

Adres

Nassaustraat 30, Roermond

Familie

Zoon van Leonard Frank Israëls en Julia Vomberg, kleinzoon van Johanna Israëls-Frank

De ouders van Eli Israëls waren op 21 mei 1938 getrouwd te Roermond. Vader Leonard Israëls was godsdienstleraar en afkomstig uit Groningen. Zijn moeder Julia Vomberg was geboren in Zutphen. De vijfjarige Eli Israëls zat ondergedoken in het Stramprooyerbroek in Stramproy en werd daar ziek. Zijn ouders zouden ondergedoken zijn in Horn. Op advies van dokter Jacobs uit Weert werd het jongetje opgenomen in het ziekenhuis van Weert. Daar werd hij uit veiligheidsoverwegingen onder een valse naam opgenomen en werd zijn Joodse afkomst verzwegen. Enkel de geneesheer-directeur werd op de hoogte gebracht. Ondanks herhaalde bloedtransfusies, waarvoor een vijftal inwoners van Stramproy zich beschikbaar had gesteld, overleed Eli op 5 december 1943. Zijn dood werd zo veel mogelijk geheimgehouden. Voor alle erbij betrokkenen maar ook voor de elders ondergedoken ouders zou zijn onderduik eventueel ernstige gevolgen kunnen hebben. Na rijp beraad werd besloten het lijkje voor de duur van de oorlog te begraven in de tuin van de geneesheer-directeur, die aan het ziekenhuis grensde en onopvallend bereikt kon worden. De districtsleider van de landelijke verzetsorganisatie was behalve begrafenisondernemer ook timmerman en heeft eigenhandig het kistje vervaardigd. In de late avonduren werd het voorgenomen plan ten uitvoer gebracht. Met uitzondering van enkele ingewijden is nooit iemand iets van deze procedure te weten gekomen. De ouders, die de oorlog overleefd hebben, zijn tot na de bevrijding in onwetendheid gehouden. Op hun verzoek van de ouders is het lijkje opgegraven en overgebracht naar de joodse begraafplaats te Eindhoven.

Links

Literatuur

  • Fook Nederveen, Van bisschopsstad tot frontstad (Roermond 1978), p. 57
  • Hein van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, Spiegel van Roermond 14 (2006), p. 20-51
  • Herman van Rens, Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (Hilversum 2013), p. 247
  • Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods Leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 (Hilversum 2021), p. 257 (noot), 273, 275