Archievenoverzicht

In het archievenoverzicht vindt u alle archieven en collecties die het Gemeentearchief Roermond beheert. Via dit overzicht kunt u de inventarissen van deze archieven en collecties raadplegen.

Regesten

Een regest is een korte samenvatting van de inhoud van bijvoorbeeld een oorkonde. Meestal gaat het om regesten van middeleeuwse stukken.

Personen

Bezaten uw voorouders hier vroeger grond? Wie was de moeder van uw opa en waar woonde zij? Speelde uw familie een rol in de geschiedenis van Roermond?

Kranten

Historische regionale zijn een waardevolle bron voor onze kennis over het verleden, vooral het verleden van de gemeente Roermond en Midden-Limburg.

Beeldbank

We hebben een uitgebreide beeldcollectie met oude foto’s van gebeurtenissen, portretten, historische kaarten en afbeeldingen van de stad Roermond.

Oorlogsbronnen

Onze archieven en collecties over WO II behoren tot de rijkste in Nederland, met o.a. veel dagboeken en het archief van de gemeentepolitie. Fred Cammaert maakte hiervan een overzicht.

AEZEL-project

Het AEZEL-project (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen) maakt historische informatie over mensen en goederen online toegankelijk via kaarten.

Overige bronnen

Hier vindt u een aantal verwijzingen naar archiefbronnen over Roermond die niet bij het Gemeentearchief Roermond zelf aanwezig zijn.

Leudal en Roerdalen

De fusiegemeenten Leudal en Roerdalen hebben de archieven van de vroegere, nu gefuseerde gemeenten t/m 1990 fysiek ondergebracht bij het Gemeentearchief Roermond.

Bibliotheek

De bibliotheek omvat bijna 15.000 titels. Er is bijzondere aandacht voor Roermond en de regio, inclusief het Duitse grensgebied, Gelre en Limburg.

Open Data

Open Data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen.