Archievenoverzicht

In het archievenoverzicht zijn alle archieven en collecties opgenomen die wij beheren.

Regesten

In de archiefwetenschap is een regest een korte samenvatting van de inhoud van een oorkonde. Meestal gaat het om middeleeuwse regesten.

Personen

Wie was de moeder van uw opa? Waar woonden uw overgrootouders? Hadden uw voorouders in de 18e eeuw grond in bezit?

Kranten

De historische regionale kranten die wij beheren vormen een waardevolle bron voor onze kennis over het verleden, in het bijzonder de historie van de gemeente Roermond en Midden-Limburg.

Beeldbank

We hebben een uitgebreide beeldcollectie met historische kaarten, afbeeldingen van de stad Roermond en portretten.

Bibliotheek

De bibliotheek omvat bijna 15.000 titels. Er is bijzondere aandacht voor Roermond en de regio, inclusief het Duitse grensgebied, Gelre en Limburg.

Overige bronnen

In ons archief hebben we veel informatie over de historie van Roermond, maar ook op andere plekken is er veel interessante informatie te vinden!

Leudal/Roerdalen

In onze archiefbewaarplaats bevinden zich de archieven van de voormalige gemeentes die tegenwoordig de gemeentes Leudal en Roerdalen vormen.

Open Data

Open Data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen.