Archievenoverzicht

In het archievenoverzicht zijn alle archieven en collecties opgenomen die wij beheren.

Regesten

In de archiefwetenschap is een regest een korte samenvatting van de inhoud van een oorkonde. Meestal gaat het om regesten van middeleeuwse stukken.

Personen

Wie was de moeder van uw opa? Waar woonden uw overgrootouders? Hadden uw voorouders in de 18e eeuw grond in bezit?

Kranten

De historische regionale kranten die wij beheren vormen een waardevolle bron voor onze kennis over het verleden, in het bijzonder de historie van de gemeente Roermond en Midden-Limburg.

Beeldbank

We hebben een uitgebreide beeldcollectie met historische kaarten, afbeeldingen van de stad Roermond en portretten.

Bibliotheek

De bibliotheek omvat bijna 15.000 titels. Er is bijzondere aandacht voor Roermond en de regio, inclusief het Duitse grensgebied, Gelre en Limburg.

Overige bronnen

Hier vind u stukken over Roermond die niet op het archief zelf te raadplegen zijn. Hierbij kunt u denken aan oorlogsdagboeken, joodse bronnen en verdere Roermondse geschiedenis.

Leudal en Roerdalen

De fusiegemeenten Leudal en Roerdalen hebben de archieven van de vroegere, nu gefuseerde gemeenten t/m 1990 fysiek ondergebracht bij het Gemeentearchief Roermond.

AEZEL-project

Het AEZEL-project (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen) maakt historische informatie over mensen en goederen online toegankelijk via kaarten.

Open Data

Open Data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen.