Geboren

1 september 1889 Straeten (D)

Gedeporteerd

  • 25 augustus 1942 via Maastricht naar Westerbork
  • 4 september 1942 van Westerbork naar Auschwitz

Vermoord

7 september 1942 Auschwitz

Adres

Zwartbroekstraat 30 (nu nummer 36), Roermond

Familie

Echtgenoot van Ida Wehrmann, vader van Siegbert Wolf, schoonzoon van Minna Wehrmann-Zirker

Bernhard Wolf had in Duitsland een winkel in muziekinstrumenten en audioapparatuur. Hij vluchtte in 1936 naar Nederland en startte in Roermond een slagerij annex pension aan de Zwartbroekstraat 30 (nu nummer 36). Bernhard Wolf was getrouwd met Ida Wehrmann, wier moeder Minna Wehrmann-Zirker vanaf 1939 bij hen woonde. In het pension werden nog enkele vluchtelingen uit Duitsland ondergebracht, onder wie Rolf Gordon Keller, Martha Hellmann en Senta Baum-Lifjes. Het echtpaar Wolf-Wehrmann en hun zoon Siegfried maakten deel uit van de eerste Limburgse deportatie op 25 augustus 1942. Siegbert werd onderweg naar Auschwitz op het goederenstation Cosel uit de trein gehaald en afgevoerd naar een werkkamp, waar hij vóór 31 maart 1944 is bezweken. Reeds vóór de deportaties waren Joden door de bezetter van vrijwel al hun bezit beroofd. Ook het bedrijf van het echtpaar Wolf-Wehrmann werd geliquideerd. Bernhard Wolf maakte zich toen al geen illusies meer over zijn toekomst en zei tegen zijn collega-slager Sampers: ‘Als ik niet meer terugkom, mag jij de snijmachines hebben.’ Sampers heeft daarvan overigens geen gebruik gemaakt. Na de deportatie van Bernhard Wolf en zijn gezin bleef Ida’s moeder Minna Wehrmann-Zirker achter in de woning. Kort daarop werden daar ook Maurits Bierman, Sallie Goudsmit, zijn vrouw Recha Goudsmit-Lehmann en haar vader Susmann Lehmann voor enige maanden ondergebracht. Minna Wehrmann-Zirker maakte deel uit van de derde deportatie op 9 april 1943 en zou op 14 mei van dat jaar in Sobibor vermoord worden.

Bernhard Wolf
Bernhard Wolf was in Roermond eigenaar van een slagerij annex logement.
Winkel in muziekinstrumenten en geluidsapparatuur Bernhard Wolf
De winkel in muziekinstrumenten en audioapparatuur van Bernhard Wolf, mogelijk in Heinsberg (D). Aannemelijk is dat de dame in de deuropening zijn echtgenote Ida Wehrmann is.
Adverentie Benrhard Wolf slagerij
Advertentie van Bernard Wolf in Het Joodsche Weekblad van 11 juli 1941. O.R.T. betekent ‘onder rabbinaal toezicht’.

Links

Literatuur

  • Hein van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, Spiegel van Roermond 14 (2006), p. 20-51
  • Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods Leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 (Hilversum 2021), p. 238, 244, 253, 277, 311