Kleuterscholen

Van september 1954 tot en met eind 1956 was er een bewaarschool in ons kamp. Daarna gingen de jonge kinderen van het kamp naar de protestantse kleuterschool in de Neerstraat, die later verhuisde naar een nieuw gebouw in de Minister Beversstraat.

archiefroermond-school0.jpg
Schooltje in ons kamp. Achterste rij v.l.n.r. Hetty Izaack, leidster onbekend, Harry Izaack, Sonja Izaack, leidster tante Willie Izaack. Tweede rij v.l.n.r. Boetje Teterissa, Julie Lahallo, Ida Talahaturuson, Lily Noya, Johnny Latumaerissa, July Hehanussa. Voorste rij v.l.n.r. Mada Piris, Tete Piris, Agus Manuhutu, Nico Lahallo, Hanok Piris, Wimpie Noya, Otjé Latumaerissa, Frans Talahaturuson, Jimmy Izaack, Willem Izaack.

archiefroermond-school1.jpg
De schoolklas bij de schommel. V.l.n.r. tante Willie Izaack, zus Maartje Muskita, op de schommel Hetty Izaack en Magda Piris, juf onbekend. Vooraan v.l.n.r. Tete Piris, Willem Izaack, onbekend, Jimmy Izaack, Ida Talahaturuson, Frans Talahaturuson, Agus Manuhutu, Jopie Muskita, Wimpie Noya, Boetje Teterissa, Nico Lahallo, Hanok Piris.

archiefroermond-school16.jpg
Schooltje in ons kamp met leidster tante Willie Izaack en onbekende leidster.

archiefroermond-school2.JPG
Kleuterschool in de Neerstraat. Staand v.l.n.r. Sonja Izaack, juffrouw Emmy, Nelly Talahaturuson, Ating Ririassa. Gehurkt v.l.n.r. Lies Teterissa, meisje Saebu, Jopie Muskita, Harry Izaack.

archiefroermond-school3.JPG
Kleuterschool in de Neerstraat. Staand v.l.n.r. Lies Teterissa, Ating Ririassa, Sonja Izaack, Nelly Talahaturuson, Harry Izaack. Gehurkt v.l.n.r. onbekend, juffrouw onbekend, Jopie Muskita.

archiefroermond-school7.jpg
Kleuterschool in de Minister Beversstraat, opgetrokken uit betonplanken en wit geverfd, bij juffrouw Emmy. De Molukse kinderen v.l.n.r. Mada Piris, Silly Reintjes, Emma Talahaturuson, Buang Noya, Hetty Izaack.

archiefroermond-school5.jpg
Kleuterschool in de Minister Beversstraat. Juffrouw onbekend, juffrouw Emmy. Vooraan v.l.n.r. Silly Reintjes, Mada Piris, Buang Noya, Emma Talahaturuson, Hetty Izaack.

archiefroermond-school8.jpg
Kleuterschool in de Minister Beversstraat. De Molukse kinderen v.l.n.r. Hetty Izaack, Emma Talahaturuson, Silly Reintjes.

archiefroermond-school9.jpg
Kleuterschool in de Minister Beversstraat. Molukse kinderen o.a. Willem Izaack, Wimpie Noya, Sjakie Muskita?

archiefroermond-school4.JPG
Kleuterschool in de Minister Beversstraat. Achterste rij v.l.n.r. Jopie Muskita, Johnny Lahallo, Lies Teterissa, Harry Izaack, juffrouw Emmy. Vooraan v.l.n.r. Ruud Hehanussa, Ating Ririassa.

Lagere scholen

De protestantse lagere school naast de Minderbroederskerk werd in de jaren vijftig te klein voor het groeiende aantal leerlingen en werd vervangen door een veel grotere nieuwe school, de Willem de Zwijgerschool.

archiefroermond-school10.jpg
Lagere school aan de Minderbroederssingel naast de Minderbroederskerk van de Hervormde Gemeente. Te zien zijn op de achterste rij Jon Tuhumena en tweede rij zus Corrie Noya.

archiefroermond-school11.jpg
Lagere school aan de Minderbroederssingel naast de Minderbroederskerk van de Hervormde Gemeente. Op de derde rij van boven v.l.n.r. Alex Teterissa, Maria Lahallo, Nonna Noya. Op de vierde rij van boven v.l.n.r. Adio Hehanussa, Oesi Hehanussa, op de onderste rij: Leo Lahallo.

archiefroermond-school6.jpg
De vier Molukse leerlingen vooraan v.l.n.r. Johnny Latumaerissa, Julie Lahallo, July Hehanussa, Mada Piris.

archiefroermond-school12.jpg
Protestantse lagere school Willem de Zwijger. Bovenste rij Johnny Lahallo, tweede rij van boven v.l.n.r. Silly Reintjes, Hetty Izaack, Buang Noya, derde rij van boven Lily Noya.

archiefroermond-school14.jpg
Schoolreis van de bovenste drie klassen van de lagere school Willem de Zwijger in 1959 naar het oude Schiphol. Op de tweede rij van boven v.l.n.r. Nelly Talahaturuson, Maria Lahallo. Op de vierde rij van boven v.l.n.r. Alex Teterissa, Emma Talahaturuson, Nonna Noya, Lies Teterissa. Gehurkt v.l.n.r. Jopie Rahantoknam, Ating Ririassa, Jan Latumaerissa, Harry Izaack, Sonja Izaack.

archiefroermond-school13.jpg
Begin van een schoolreis. Achterste rij de Molukse leerlingen v.l.n.r. Ruud Hehanussa, Silly Reintjes, Nelly Talahaturuson. Voorste rij v.l.n.r. Jopie Rahantoknam, Thijs Ririassa.

archiefroermond-school15.jpg
De leraren van de lagere school Willem de Zwijger.

> Hoofdpagina Ambon aan de Maas