H. Tuwanakotta en zijn gezin woonden in barak 6. Daartoe behoorden ook bung Benny Muskita, die als hun pleegzoon met hen naar Nederland was gekomen, en diens zus Maartje Muskita met haar kinderen.
De familie Tuwanakotta en Benny Muskita waren aangekomen op de Kota Inten.

archiefroermond-tuanakotta1.jpg

archiefroermond-tuanakotta2.jpg
Voor het huis van de familie Tuwanakotta. V.l.n.r. zus Maartje Muskita, Claar Hertz, zus Lien Tuwanakotta, gehurkt bung Dik Tuwanakotta.

archiefroermond-muskita1.jpg
Achterste rij v.l.n.r. zus Corrie Noya, zus Maartje Muskita. Voorste rij v.l.n.r. Sjakie Muskita, Lambert Muskita.

archiefroermond-muskita2.jpg
Van onder naar boven Lambert Muskita, Sjakie Muskita, Jopie Muskita.

archiefroermond-tuanakotta3.jpg
Bung Dik Tuwanakotta, op de schoot Lambert Muskita.

archiefroermond-tuanakotta4.JPG
Achterste rij v.l.n.r. zus Maartje Muskita, tante Willie Izaack, Jopie Muskita, zus Lien Tuwanakotta met Lambert Muskita, Jon Tuhumena. Voorste rij v.l.n.r. bung Dik Tuwanakotta met Jimmy Izaack, bung Benny Muskita, Nel Tuhumena.

archiefroermond-muskita3.jpg
De sportvelden aan de Maashaven bij een hockeydoel van RHC Concordia. V.l.n.r. bung Jopie Reintjes, bung Benny Muskita.

archiefroermond-muskita4.jpg
V.l.n.r. bung David Nanuru, bung Benny Muskita, Jon Tuhumena.

> Hoofdpagina Ambon aan de Maas