De Lloydpier
De Lloyd-pier in de Rotterdamse haven

De Molukse militairen die in 1951 met hun gezinnen naar Nederland werden overgebracht, kwamen aan in Amsterdam of Rotterdam. In Rotterdam meerden de schepen af aan de Lloydpier, waar het hoofdkwartier van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd was gevestigd (op de foto het gebouw met veel ramen, linksboven). Dit gebouw staat er nog steeds. De loodsen eromheen, waar de Molukkers bij aankomst werden opgevangen, zijn inmiddels allemaal gesloopt. Op de foto zien we links de Schiehaven en rechts de Nieuwe Maas. Op de voorgrond (de grote boot met twee pijpen) ligt de Willem Ruys; daarachter de Kota Inten.

Veiliggestelde militairen

Nog voordat in 1951 Molukse militairen met hun gezinnen massaal werden overgebracht, werd een lijst opgesteld van 52 militairen die om veiligheidsredenen naar Nederland zouden worden ‘opgezonden’. Onder hen bevonden zich naar schatting ook 33 Molukkers. Ze hadden gewerkte bij de militaire inlichtingendienst of ander inlichtingenwerk gedaan. En de vrees bestond dat deze militairen extra gevaar te duchten zouden hebben van Indonesië. Onder hen bevonden zich enkelen die met hun gezinnen tijdelijk in Kamp Maashaven in Roermond zouden verblijven. Later, toen er door verhuizing van de veiliggestelden en hun gezinnen barakken vrijkwamen, werden daarin gezinnen ondergebracht die met één van de andere speciale transporten naar Nederland waren gekomen.
De veiliggestelden die enige tijd in Kamp Maashaven woonden, kwamen naar Nederland op de volgende schepen:

Subsistenten Bataljon Djatinegara

Tot dit bataljon werden militairen toegelaten die in afwachting waren van een nader te bepalen bestemming. Ze werden uiteindelijk in twaalf grote transporten naar Nederland overgebracht. Degenen die in Kamp Maashaven terechtkwamen, arriveerden met de volgende schepen:

De grootste groep, tien militairen en hun gezinnen, arriveerde met het laatste transport op de Kota Inten.

> Hoofdpagina Ambon aan de Maas