De Roermondse horeca doet komend weekend goede zaken, als het weer meewerkt. Dan vindt, na twee jaar onderbreking vanwege corona, opnieuw de Nationale Indië Herdenking plaats rond het Nationaal Indië Monument bij kasteeltje Hattem. De militairen die in de jaren 1945-1962 zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea worden met eerbied herdacht. De herdenking trekt ieder jaar duizenden bezoekers.

Van obelisk naar Nationaal Herdenkingspark

In 1984 ontdekte de Roermondenaar Hans Cremers dat er geen nationaal monument bestond voor Nederlandse militaire slachtoffers van de strijd in Nederlands-Indië/Indonesië in 1945 en daarna. Via de Stichting Overkwartier zorgde hij dat dit monument er alsnog kwam, en wel in Roermond. Het werd in 1988 onthuld door prins Bernhard. Het monument werd ontworpen door Wijnand Thönissen en Dick van Wijk. Het bestaat uit een gestileerde obelisk met een kroonduif (symbool van Nieuw-Guinea) en een fontein met twee bronzen waterbuffels.

indiemonument-karbouw-roermond
De fontein met de waterbuffels uit 1988, ontworpen door Wijnand Thönissen en Dick van Wijk. Foto: gemeente Roermond.

Op 25 augustus 1990 kwam er een tweede monument: het Monument voor Indische Burgerslachtoffers. Ook dit werd ontworpen door Van Wijk en Thönissen. Het is een driehoekige stèle waarop Java en Nederland zijn afgebeeld. In de steen is aarde uit Java verwerkt.
Twee weken later, bij de derde Nationale Indië Herdenking, onthulde defensieminister Ter Beek een uitbreiding van het eerste monument: een serie zuilen met bronzen plaquettes met daarop de namen van alle 6229 omgekomen militairen. Bij de zuilengalerij hoort ook een carillon. De minister adopteerde de galerij om namens de Nederlandse staat iets goed te maken van het gebrek aan erkenning voor Indische slachtoffers, veteranen en hun nabestaanden.
In 1995 werd het complex verder uitgebreid met het Generaal S.H. Spoor Paviljoen. Hier kunnen bezoekers in de zomermaanden een tentoonstelling bezoeken of informatie over de 6229 omgekomen militairen raadplegen. Ook werd toen een borstbeeld onthuld van generaal Spoor, de commandant van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië/Indonesië in de jaren 1946-1949.
Nog weer later, in 2003, volgde het Monument voor Vredesoperaties ter nagedachtenis aan de Nederlandse militairen die bij vredesoperaties zijn overleden.
In 2010 besloot de gemeente Roermond het Stadspark Hattem om te dopen in Nationaal Herdenkingspark Roermond.

Limburgse Veteranendag

De Nationale Indië Herdenking is niet de enige reünie van oud-militairen in het park. Sinds 2005 vindt daar ook de Limburgse Veteranendag plaats. Roermondenaar Edwin Jacobsz., die zelf als militair deelnam aan vredesmissies, merkte dat het voor oudere Limburgse veteranen bezwaarlijk was om naar de Nationale Veteranendag in Den Haag te reizen. Daarom organiseerde hij een provinciale dag in Roermond. Vanaf 2009 gebeurt dit steeds op de zaterdag vóór de landelijke dag, in juni. Het idee van een provinciale dag werd overgenomen in andere provincies die ver van Den Haag liggen.
De Limburgse Veteranendag is mede gericht op jonge veteranen. Dat is te zien aan het programma: oude militaire voertuigen en afweergeschut, een re-enactmentgroep, een demonstratie van politiehonden en voor de kinderen een springkussen, schminken en proeven van gevechtsrantsoenen.
Initiatiefnemer Edwin Jacobsz is op 18 juni van dit jaar door burgemeester Rianne Donders onderscheiden met de Christoffel, de onderscheiding voor Roermondenaren die iets bijzonders voor de stad hebben gepresteerd.

Grote foto: De zuilengalerij en de 6229 namen uit 1990. Foto: gemeente Roermond.