Door John Vaessen

Guillaume (Jem) Wingens (1908-1972), eigenaar van schoenenzaak Wingens, Neerstraat 43, bekend van de slogan ‘Sjoon sjoon’, ontving in de vorige eeuw van collega-winkelier Henricus Smeets (1893-1967), brood- en banketbakker aan de Neerstraat 49, een lijst met bijnamen van Roermondenaren die eind negentiende en twintigste eeuw geleefd hebben. De originele lijst, waarvan de samensteller niet bekend is, wordt in twee delen onverkort weergegeven. In deze aflevering het eerste deel van deze grotendeels in rijmvorm opgestelde serie bijnamen.

De Heks, de Blauwe, de Greune, de Kromme
De Wuiles, de Joed, de Tietekes, de Sjtomme
Sjail Jantje, de Buujel, de Praos, den Uul
De Kopere, de Keutel, de Koekoek en de Kuul

Sjaile Mienekes, ’t Vötje, de Sokkers, de Sjutter
De Geit, de Gaele, de Sjap, de Bult, de Putter
Mina de Goldjbloom, Kobus Kakke, ’t Sjoap
Gek Antje, Keup, Piet Liezemans en de Sjlaop

Den iezere, de Prins, de Tong, de Kwekker
De Gaerd, de Douve, de Houtere, de Bekker
Bertus de Koer, de Keeskop, de ach Betskes, de Sjoet
De Sjnor, de Knap, de Tuuter en Hannes de Koet

De Kuit, de Sjnats, de Gies, Lord Wanhoop, ’t Broekie
De Kale, de Glibber, de Sjtop, ’t Kalf, de Soeki
De Ridder, de Plekplaoster, de Preuver, de Doem
De Buul, de Bukkem, de Ton, de Sjnieder en de Proem

De Meuge, ’t Puuske, de Knien, de Loel, ’t Feuske
De Zwaaijer, de Wiencent, de Taaie, ’t Kleuske
Bekokske, de Fiet, Kut-keto en Mieke de Fooi
De Puk, de Vink, de Kruk en Mie de Krooj

De Beerboek, de Sjiem, Tjep, de Heite, de Vieze
De Vleeg, de Sjmeed, de Flap, de Turk, de Grieze
De Koet, de Heering, Wiepsemenke, Kroeke Geel, de Lip
Den Dolle, de Roewe, de Broodwolf en Mieke Tip-Tip

De Kop, de Mottige, de Kuus, Henske, de Pan, de Nikker
De Kleir, de Opsjupper, de Haan, Mussesjang en de Flikker
De Köls, de Pups, de Fiks, de Gesjoerde Mem, de Vot van Ool
De Muldeneer, de Sjemp, Zakkejanse en de Aaj Fiool

Den Ties, ’t Duufke, de Kuuper, de Gloeiende Algiers, de Sjmale
De Sjtiets, de Zjwarte, den Ules, de Maaiereet, de Vale
De Zoeplap, de Worsteleer, de Preuver, de Zate Sigaar, de Kat
De Sjeknek, Angenees, de Luije, den Aoliekop en de Lat

De Ves, de Pannekletser, de Jas, Corsette Eefke, ’t Stjtumpke
De Keuning, de Sjmik, de Poedel, de Sjterrekieker, ’t Kumpke
Gek Ida, de Sjtek, ’t Sjpunske, de Rooje, de Kin
De Sjaele Minister, Keuning Giesels, Vaz Dias en de Pin

De Zaate Rozekrans, de Boeli, ’t Kretje
De Witte, Memmeleen, de Vieg, Tante Betje
De Vleegende Hospes, de Keuningin, Pottegon
De Poepert, de Linkse, Sjtrieksjang en de Zon

Merjenneke, de Waoke, de Pepiervraeter, ’t Sjtupke
Driek Jaloezie, Proeme Merie, de Mop, ’t Drupke
De Keizer, Vrouw Sjaak in de Korf, de Sjeis
De Kop, de Lange van Nulles, de Mot en Sebijs

Den Aeksboer, de Laire, de Sjtameleer, ’t Bruudje
De Piep, de Hings, de Liempot, ’t Tuutje
Wullem van nommer ein, de Peezeiver, de Nek
De Pieselink, Poetje Verhoeven en de Gek

Den Asseleer, de Zjwingel, de Greune, Vansejetje
Poppelap, de Tetter, ’t Lichaam, ’t Ketje
De Fiene Sjneet, ’t Helske, de Sigaar
De Doos, de Keers, ’t Zuurtje en Driek Bedaar

De Dieke Bees, den Ouwdouw, de Mansjettekeuning, Juttepaer
Zjwarte Griet, de Sjnor, de Pinas, de Pips, de Sjaile
De Dokter, Garibaldi, Sjnorrezaodje, de Sjnieder van Sejetje
De Sjtaole, ’t Egelke, de Doerak, de Kater, de Penatang en ’t Beumke

Weerter Mina, de Pitter, de Buizer, de Peuter
De Zeute, de Kuuper, Pappa Doeli, de Zulderprik
De Saksch, de Pientere, Sjenet de Bair
De Halfer, Hampelman en ’t Gesjaafde Verke

Lieske de Wors, de Sjproet, de Buldermeister
De Siek, de Zeildreuger, de Jaeger, Nonk
De Vesuvius, Zongerneel, de Sjtroek, Biggetje, de Sjtonk
De Maartel, de Kerdel, Buusjop Hannes en de Kattevenger

Zie verhaal nummer 42 voor het slot van deze ‘Remunjse biename’.

Ontleend aan John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond (Roermnd 2019); met dank aan Angelique Wingens, Roermond.
Foto's: schilderijen van Sjail Jantje, Kobus Kakke, Bertus de Koer en Mieke Tip-Tip door de de broers J.V.H.S. Stroucken (1879-1946) en J.B.G.H. Stroucken (1881-1914), collectie Historiehuis.