Door John Vaessen

Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw werden er in Roermond diverse sigarenfabrieken opgericht. In de adresboeken van 1875 t/m 1937 staan 69 inwoners geregistreerd onder de naam sigarenmaker, maar waarschijnlijk is hun aantal groter geweest omdat onder de benaming arbeider ook sigarenmakers te vinden waren. De bekendste sigarenfabrikanten waren Jacobs en Steuns.

Leonardus Jacobus Hubertus (Lei) Steuns (1867-1946) was een zoon van het echtpaar Steuns-Rutten. Bij de geboorte kreeg hij aanvankelijk de achternaam Rutten. In 1897 trouwde Lei te Roermond met Maria Hubertina Toma (1868-1943). Een broer van Lei Steuns was Leonardus Hubertus Steuns (1882-1916), die evenals zijn oudere broer Lei sigarenmaker zou worden. Een andere broer was Franciscus Hubertus Steuns (1878-1970), van 1899-1908 mede-eigenaar van de sigarenfabriek Gebroeders Steuns. Het echtpaar Steuns-Toma kreeg acht kinderen. In de periode 1898/99 richtte Lei Steuns een sigarenfabriek op aan de Kapellerlaan 161 (huidig nummer) onder de merknaam ‘pijker, later Ernst Casimir, met als slogan: ‘de sigaar die steeds meer vrienden maakt’. De Spyker, aanvankelijk Spijker, was een destijds bekend automerk van Nederlands fabricaat waarnaar de eerste merknaam genoemd is. Ernst Casimir van Nassau-Dietz was de stadhouder die in 1632 in Roermond nabij de huidige Kapellerlaan gesneuveld zou zijn. 

Gemeenteraadslid

Steuns was met de oprichting van zijn sigarenfabriek niet de eerste. Vanaf 1873 bekwaamden zich reeds onder meer de drie gebroeders Jacobs te Roermond in de tabaksindustrie.
In 1898 werd oudste zoon Henricus Franciscus Hubertus Steuns geboren. In 1902 zag Jean Baptist Steuns het levenslicht. Van 1939 tot 1942 was hij gemeenteraadslid. Beide broers vormden de directie van de Ernst Casimir Sigaren Fabriek N.V. Het pand aan de Kapellerlaan 251 werd door Jean Baptist Steuns vanaf 1934 gehuurd om er een sigarenmagazijn met de naam De Uiver te starten. Het vliegtuig, genaamd De Uiver (een Douglas DC2), werd vooral beroemd door zijn vlucht van Engeland naar Australië in oktober 1934. Twee maanden later verongelukte het toestel op een vlucht naar Bagdad.
De sigarenzaak Spijker aan de Nassaustraat 73 werd tot circa 1975 geëxploiteerd door Henricus Franciscus Hubertus Steuns. Hij was eigenaar van het pand dat in opdracht van hem in 1930 gebouwd werd. Tot de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf Steuns gestaag, maar het zag zich genoodzaakt vanaf 1943 wegens gebrek aan grondstoffen over te gaan op fabricage van surrogaten. In samenwerking met de firma Heynen & Molenaar & Co, die gevestigd was in de gebouwen van de Limburgse Tramweg Maatschappij (L.T.M.), gelegen tussen de Venloseweg en de spoorweg (de huidige gemeentewerf), werd hopafval, aangeleverd door Nederlandse en Belgische bierbrouwerijen, gebruikt voor het vervaardigen van het surrogaat Surbin. In 1943 moest de fabriek door opgelopen oorlogsschade noodgedwongen stilgelegd worden. In 1946 werd Heynen & Molenaar & Co in zijn geheel door de firma Steuns overgenomen. In datzelfde jaar overleed Lei Steuns te Kessel en werd hij begraven op het Oude Kerkhof in Roermond.

Steuns Sigarenfabriek.JPG

Export

Tot de derde generatie Steuns behoorde de in 1938 geboren Leonard Christiaan Gerardus Steuns, die adjunct-directeur van de sigarenfabriek werd. In 1949 werd naast de woning en fabriek op nummer 161 aan de Kapellerlaan een nieuw pand op nummer 163 aangekocht, twee jaar later eveneens het pand met nummer 165. Het aantal werknemers bedroeg ruim zestig en de export van sigaren nam weer toe. Toen ter plaatste van deze locatie geen uitbreiding meer mogelijk was vestigde het bedrijf zich in 1954 aan de Veeladingstraat in het gebouw waar momenteel Wonen Limburg haar onderkomen heeft, de voormalige E.N.R.-rijwielenfabriek. In 1970 kwam er een definitief einde aan de productie van Ernst Casimir-sigaren.

Steuns fabricage.jpg

Ontleend aan: John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond (Roermond 2019), m.m.v. van Leo Steuns, Maastricht en Ruud Lamboo Louwarts, Roermond