Een (bijna) unieke carnavalstraditie

De ‘vastelaovend’ wordt in Roermond altijd afgesloten met een speciaal gebruik, het ‘Bacchus drieve’ of ‘Bacchus verzoepe’. Het ritueel sluit aan op oude carnavalstradities in de regio.

Het Roermonds Volkslied

Op 15 december 1912 ging het Roermonds Volkslied in première. Het lied wordt nog veel gezongen. De eerste twee coupletten dan. Het derde couplet is minder populair, en dat heeft een bijzondere reden.

De stadsreus Sjtuf

Evenementen en Roermond gaan al eeuwenlang goed samen. Jaarmarkten, kermissen, processies en het carnaval zorgen voor een evenwicht tussen de serieuze en de vrolijke kanten van het bestaan.

Een opera in Roermonds dialect

In de loop van ruim 150 jaar is de Roermondse dialectopera ‘Schinderhannes’ meer dan 200 keer uitgevoerd. De laatste keer gebeurde dat in 2017 – het slotakkoord van een bijzondere traditie.

Uilen en veldmuizen, gaat dat samen?

Uilen zijn de natuurlijke vijanden van veldmuizen. Jager en prooi. Hoe zit dat in het Roermondse carnaval? D’n Uul en De Veldjmuus houden elkaar scherp in de gaten. Al zo’n 90 jaar lang.