Geboren

20 december 1920 Zwingenberg (D)

Gedeporteerd

  • Gevlucht
  • 11 februari 1943 van Drancy (F) naar Auschwitz

Vermoord

28 februari 1943 Auschwitz

Adres

Kapellerlaan 60, Roermond

Familie

Zoon van Zacharias Wolf en Amanda Fränkel, broer van Albert Wolf, zwager van Hermine Wolf-Goudsmit, neef (oomzegger) van Emma Lehmann-Wolf

De timmerman Arnold Wolf was een broer van Albert Wolf, wiens hele gezin eveneens uitgemoord is. Arnold was destijds inwonend bij zijn tante Emma Wolf, gehuwd met Moritz Lehmann. Hij ondernam samen met haar, haar zoon Joseph en haar schoonmoeder Frieda Lehmann-Reinheimer een vergeefse poging om naar Zwitserland te ontkomen, waarbij ze in of bij de Franse stad Besançon zijn opgepakt en gevangengezet. Vervolgens werd hij met transport nr. 47 vanuit het Franse doorgangskamp Drancy naar Auschwitz gedeporteerd. Al zijn huisgenoten uit Roermond eindigden in een vernietigingskamp; zijn oom Moritz Lehmann en diens broer Ludwig waren al eerder gearresteerd na mislukte pogingen om te vluchten. Een grafsteen staande op een leeg graf op de nieuwe joodse begraafplaats in Roermond herinnert aan de vrijwel uitgeroeide families Lehmann en Wolf. De tekst luidt: ‘ter herinnering aan onze beminde familieleden die door de vijand in 1943 weggevoerd werden en niet terugkeerden’.

Links

Literatuur

  • Hein van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, Spiegel van Roermond 14 (2006), p. 20-51, vooral p. 34
  • John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ te Roermond (Roermond 2019), p. 299
  • Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods Leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 (Hilversum 2021), p. 251, 257 (noot), 277