Bisschopsstad

Tweemaal was Roermond zetel van een bisdom. Eerst van 1559 tot 1801, daarna opnieuw van 1853 tot nu. De bisschoppen hebben de geschiedenis van de stad sterk bepaald.

Bedevaarten

Ooit waren er bedevaarten naar de Munsterkerk. Maar de Kapel in ’t Zand is dé bedevaartsplaats van Roermond – vanuit het verleden en door de Sinti-bedevaart, een traditie die in 1982 is ontstaan.

Processies

‘Wij aten ’s middags warm. Eén keer per jaar at mijn vader niet mee. Waar was hij? Mijn moeder zei dan: “Hae is ónger de processie gekómme.” Dat wilde zeggen: in het café.’

Heiligen en hun huisjes

Wie Roermond bezoekt, ziet her en der langs de straten Mariabeelden in kapelletjes. En op de kerktoren geen weerhaan, maar een verguld beeld van Sint-Christoffel. Een on-Nederlandse aanblik.