400 jaar geleden had Roermond ook te maken met een epidemie. Om welke ziekte het ging, is onbekend. Wel weten we welke maatregelen er werden getroffen.

Op 4 december 1623 moest het gezin van Johan van Swalmen alias Mercator en Beel Paeskens zes weken lang in quarantaine. Het verbod gold ook voor Beels zuster Jehenne. De aanleiding: er was een gezinslid met verdachte klachten overleden. Johan en zijn familie mochten hun huis op de Steenweg niet uit op straffe 'dat men anders sijn huijs voer (= aan de voorkant) toe sal metselen, offt hem mit syne huysfrouwe ende familie buijten die stadt setten'.
Dit blijkt uit een stuk in het Oud archief van de stad. We hebben momenteel plannen om het hele Oud archief te laten digitaliseren en online te zetten.