Door John Vaessen

‘Dokter Wong, een Roermonds geneesheer van specifieke afkomst’, zo luidt de titel van een door zijn jongste dochter Margot Wong Lun Hing (1935-2019) samengesteld boek over de Roermondse huisarts dokter Wong, dat eerder in een zeer beperkte oplage verschenen is en uitsluitend bestemd was voor familieleden en begunstigers. Dokter Wong Lun Hing vestigde zich in 1916 als huisarts in Roermond. Hij begon zijn praktijk aan de Willem II Singel 48 en verhuisde in 1923 naar de Swalmerstraat 13, waar de praktijk uitgroeide tot een van de drukste van de stad en hij een zeer geliefd huisarts werd. 

17a pand wong.jpg

Adolf Benjamin John Wong werd in 1889 geboren te Paramaribo. Zijn ouders waren de Chinese koopman Wong Lun Hing sr., waarschijnlijk van oorsprong afkomstig uit Dang Shui, nu onderdeel van Hongkong, en de in slavernij geboren Surinaamse Catharina Esther Elia. Omdat het rond 1900 nog niet mogelijk was in Suriname een middelbare schoolopleiding te volgen, lieten ouders hun kinderen vaak in Nederland studeren. In 1903 verliet de toen 14-jarige Dolf Wong met zijn twee jaar jongere broer Jos Suriname om in Nederland te gaan studeren. Ze werden opgenomen in een pleeggezin in Den Haag. In 1908 slaagde Dolf voor het eindexamen HBS en ging hij geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam, hetgeen in 1914 resulteerde in het behalen van het artsendiploma.

Omdat Roermond ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in verband met de strategische ligging een versterkt garnizoen had, moest hier ook een Militair Geneeskundige Dienst met hospitaal ingericht worden. Net afgestudeerde artsen werden verzocht zich hiervoor beschikbaar te stellen en zo kwam dokter Wong als militair geneesheer in Roermond terecht. Het militaire ziekenhuis (infirmerie) bevond zich aan de Veldstraat, de kazerne aan de Hamstraat. Na eervol ontslagen te zijn uit militaire dienst monsterde hij vervolgens als scheepsarts aan bij de Holland-America-Line voor reizen naar Amerika en West-Indië. In het najaar van 1916 keerde hij terug aan wal en vestigde hij zich definitief als huisarts in Roermond.
Op 22 mei 1917 trad hij in het huwelijk met Anna (Zus) Franssen (1894-1984), dochter van architect Caspar Franssen (1860-1932) en Leonie Guillaume (1863-1941), die hij in zijn functie als militair arts als hulpverpleegster in een Rode Kruis-lazaret in Horn had leren kennen. Het echtpaar Wong-Franssen kreeg negen kinderen, vijf meisjes en vier jongens.

Eind 1943 raakte dokter Wong betrokken bij het ondergrondse verzet. Hij verleende geneeskundige hulp aan gewonde geallieerde piloten, ontsnapte krijgsgevangenen en joden. Met enige regelmaat vervoerde hij met gevaar voor eigen leven zogenaamde ‘etappediensten’ uit. In zijn geval betrof het de route van Reuver naar Maaseik. Op 6 januari 1945 werd dokter Wong tijdens een inval van de Duitsers in zijn huis gearresteerd. Toen zoon Dolf, die tijdens de huiszoeking niet aanwezig was, vernam dat zijn vader gevangen genomen was, meldde hij zich bij de Ortskommandantur om de plaats van zijn vader in te nemen, hetgeen toegestaan werd. Een verblijf in de beruchte Gestapo-gevangenis Klingelputz in Keulen werd dokter Wong daardoor bespaard, zij het dat zoon Dolf tot de bevrijding door de Amerikanen er onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten geweest is.

Dokter Wong overleed na een langdurig en smartelijk ziekbed op vrijdag 7 maart 1947, slechts 58 jaar oud, en werd begraven op het Oude Kerkhof te Roermond. Zijn in brons gegoten dodenmasker, vervaardigd door de zonen René en Dolf, markeert de steen op het graf.

17 Dodenmasker dokter Wong.jpg

Ontleend aan John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond (Roermond 2019) en Margot Wong Lun Hing, Dokter Wong, een Roermonds geneesheer van specifieke afkomst