Het boek De Munsterabdij van Roermond bevat artikelen van deskundigen over allerlei nieuwe ontdekkingen. Spannend is vooral de ontdekking van relikwieën van de Heilige Ursula en haar elfduizend maagden.

Sterke verhalen

Volgens middeleeuwse verhalen was Ursula een knappe, christelijke prinses van het koninkrijk Brittannië. De heidense en wrede koning van Engeland wilde haar als bruid voor zijn zoon. Hij dreigde met oorlog als hij zijn zin niet kreeg. Ursula bedacht een list en eiste een bijzondere bruidsschat: elfduizend knappe jonge meisjes, genoeg schepen om al die meisjes te vervoeren en drie jaar uitstel van het huwelijk. In die tijd zou ze een bedevaart naar Rome maken. Ze ging ervan uit dat haar bruidegom het christelijk geloof dan wel zou leren kennen en zich zou laten dopen.
Het gezelschap reisde via Keulen. Daar kreeg Ursula van een engel de boodschap dat ze na haar Romereis moest terugkeren naar Keulen om de martelaarskroon te ontvangen. En zo gebeurde. Ursula en haar maagden reisden terug via Keulen. Ursula’s bruidegom was intussen christen geworden en was zijn vader als koning opgevolgd. Hij voegde zich met enkele familieleden bij het gezelschap om samen te marteldood tegemoet te gaan. Toen ze bij Keulen aankwamen, werd de stad net belegerd door de Hunnen. De Hunnen moordden Ursula met haar hele gevolg uit. Zo werd Ursula een martelares. De elfduizend vermoorde meisjes, die inmiddels engelen geworden waren, verjoegen ten slotte de Hunnen.

Geborduurde bottenpakketjes

In 2010 werd in een holle ruimte in de Munsterkerk een verzameling rare, in textiel verpakte voorwerpen ontdekt: 45 ronde pakketjes, zes ovale pakketjes en drie meisjespoppen.

geborduurd-bottenpakketje-in-schedelvorm
bottenpakket-in-vorm-van-meisjespop
Fotos: Frances Bartzok-Busch.

Intensief onderzoek bracht aan het licht dat dit relikwieën zijn van reisgenoten van de Heilige Ursula. In de middeleeuwen was in Keulen een Romeins grafveld ontdekt. De Keulenaars geloofden dat dit het massagraf van de elfduizend maagden was. Pakketjes botten uit de graven werden door kloosterzusters ingepakt in luxe stoffen, netjes dichtgenaaid en versierd met geborduurde ‘oogjes’ en ‘neusjes’ van goud- en zilverdraad, zodat het mensenschedels leken. De drie meisjespoppen waren op dezelfde manier gemaakt. Ze werden in de Munsterkerk uitgestald in een speciale kast op een altaar, waarschijnlijk het altaar dat een rijk Roermonds echtpaar in 1491-1492 aan de kerk had geschonken. Ook de kloosters Herkenrode (B), Marienstatt (D) en Marienfeld (D) bezaten vroeger een verzameling Ursularelikwieën. Maar niet in de vorm van meisjespoppen. Wat dat betreft zijn de relikwieën van de Munsterkerk uniek.

gebeeldhouwde-reliekhouder-ursularelieken
Foto: Martin de Bock.