Door John Vaessen

In januari 2021 werd bij werkzaamheden op de zolder van het pand Bakkerstraat 23 een groot gedeelte van de 140 jaar oude bedrijfsadministratie van bakker Jozef Tijssen aangetroffen. Vele van de honderden aanwezige facturen waren nog in redelijk goede staat en vaak voorzien van een goed leesbaar briefhoofd. Met name deze originele briefhoofden geven een informatief beeld van vele in de periode 1879-1889 in Roermond aanwezige neringdoenden, maar zeggen ook iets over de ‘handel en wandel’ van deze Roermondse ondernemer, die gedurende zijn leven niet alleen als bakker een bekende persoonlijkheid in de stad geweest is.

De in 1837 te Wessem geboren Peter Joseph Hubert (Jozef) Tijssen vestigde zich reeds op jeugdige leeftijd in Roermond, alwaar hij op 23-jarige leeftijd op 20 juni 1860 in het huwelijk trad met de twee jaar oudere Petronella Hubertina Angelina Franssen. Hier oefende hij in eerste instantie het bakkersberoep uit en was daarbij later handelaar in gist. Zijn passie voor muziek bepaalde echter een groot deel van zijn leven. Ruim zestig jaar vervulde hij als voorzanger een toonaangevende rol in zijn geliefde Munsterkerk. Bekend als ‘vader Tiesse’ was hij erg populair in de stad en viel hij op door zijn goedgeefsheid. Naast zijn muzikale kwaliteiten was Jozef Tijssen mede-oprichter van de Roermondse Spaarbank en de Roermondse Glasverzekering en richtte hij in 1880 het Roermonds Mannenkoor, later bekend onder de naam Koninklijke Zangvereniging Roermonds Mannenkoor, op. Het echtpaar Tijssen-Franssen kreeg onder meer drie zonen die alle drie hun sporen op muzikaal gebied zouden gaan verdienen. De bekendste was Joseph Hubert Henri Tijssen (1862-1926), componist van het Limburgs Volkslied, beter bekend als Waar in bronsgroen eikenhout, grotendeels van tekst voorzien door Gerard Krekelberg, en eveneens van het Roermonds Volkslied. Maar ook zijn broers Alphons Godfried Joseph Hubert (Jozef junior) Tijssen (*1871) en Jean Alphons Hubert (Jean) Tijssen (*1876) bezochten conservatoria, blonken uit in muzikaliteit als tenoren en oratoriumzangers en eveneens als pianist.

Aan de hand van de honderden gevonden facturen van bakker Tijssen krijgt men een indruk van zijn persoonlijke ‘handel en wandel’ en de detailhandel in Roermond aan het einde van de negentiende eeuw. Als handelaar in gist verkreeg Jozef Tijssen het bakkersgist van de Rotterdamse firma Dekkers én de in Schiedam gevestigde firma Meijer & Co. Tijssen distribueerde dit product vervolgens naar collega-bakkers in de stad, zoals onder meer aan de Roermondse Koekenbakkerij van Jos. Langenhoff aan de Bergstraat en de firma Geisler aan de Hamstraat. De tot de fine fleur van de stad behorende firma René Dahmen-Thissen, handelaar in granen, meel, zaden en guano, was zijn leverancier van rogge. Eveneens aan de Hamstraat was de firma Hovens-Akkermans gevestigd, waar Tijssen zijn favoriete sigaren kocht. Dat hij ook een wijnliefhebber was bleek uit zijn regelmatige bestellingen van exclusieve flessen wijn bij Oscar Bonhomme, handelaar in wijnen, rum en cognac. Het laten vervaardigen van een familieportret deed hij bij de fotograaf Lasinsky (firma Diepenbach) aan de Willem II Singel. Zijn medicijnen haalde hij bij de apotheken Haan aan de Neerstraat en Baert-Pitaffe aan de Varkensmarkt. Zijn arts was ‘Doctor in de Genees- en Heelkunde’ P.A.H. Haffmans. Tijssen was zowel lid van de Groote Sociëteit als van de sociëteiten Amicitia en De Unie. Voorts was hij op sportgebied actief getuige zijn lidmaatschap van de Koninklijke Handboogschutterij ‘Willem Tell’ en de Scherm- & Gymnastiekvereeniging ‘Concordia’. Klant was Tijssen onder meer bij de uitgever van de krant De Volksvriend en handelaar in galanterieën Joseph Raemaekers. Eveneens kocht hij artikelen bij de in papier etc. handelende firma’s Gebr. Lockum, Romen en Zoon, Küppers en Zn., Van der Marck en Veith. Een graag geziene gast blijkens aangetroffen rekeningen was hij bij het Munsterhotel aan het Munsterplein en hotel De Gouden Leeuw aan de Neerstraat. Ook werden facturen aangetroffen van koetsier L. Schafhausen, die door Tijssen regelmatig benaderd werd om hem per koets naar zijn geboorteplaats Wessem te brengen.

componist-dirigent-henri-tijssen

De reeds genoemde oudste zoon van bakker Jozef Tijssen, Henri Tijssen, was gehuwd met de uit Den Bosch afkomstige Jeannette van Dijk. Hun dochter Angelina trad in het huwelijk met de uit Enschede afkomstige tandarts Gerard Dröge. Eén van hun kinderen was de in 2017 overleden Roermondse tandarts Henri Dröge. Inmiddels heeft de eigenaar van het pand waar de bedrijfsadministratie aangetroffen werd, deze overgedragen aan het gemeentearchief van Roermond.

Ontleend aan John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond (Roermond 2019), met dank aan familie P. van den Hout, Roermond