W. Tuhumena en zijn gezin woonden in barak 5, hun pleegzoon Max Tuhumena in de naastgelegen barak 4 bij de familie Izaack.
De familie Tuhumena was aangekomen met de Kota Inten.

archiefroermond-tuhumena1.jpg

archiefroermond-tuhumena2.jpg
In huize Talahaturuson. V.l.n.r. tante Nona Tuhumena, tante Lies Hehanussa, oom Piet Reintjes, oom Bing Tuhumena, papa Anthon Ririassa.

archiefroermond-tuhumena3.jpg
Bij het huwelijk van bung Max en Katie. Felicitaties door v.l.n.r. bung Jopie Reintjes, tante Saar Reintjes, Katie Henschell, bung Max Tuhumena en getuige bung Bennie Ahuluheluw.

archiefroermond-tuhumena4.jpg
V.l.n.r. bung Max Tuhumena, zus Nel Tuhumena, Jon Tuhumena.

archiefroermond-tuhumena5.JPG
Bij het hek van de kazerne. V.l.n.r. bung Max Tuhumena, Jon Tuhumena.

archiefroermond-izaack8.jpg
V.l.n.r. Hans Ririassa, Jon Tuhumena, Boetje Ririassa.

archiefroermond-tuhumena9.jpg
Achterste rij v.l.n.r. tante Nona Tuhumena met Jimmy Izaack, tante Saar Reintjes, tante Jo Manuhutu, tante Willie Izaack, tante Nina Talahaturuson met onbekend kind. Voorste rij v.l.n.r. Jon Tuhumena, Harry Izaack, Silly Reintjes of Sonja Izaack, Hetty Izaack, Emma of Ida Talahaturuson.

archiefroermond-tuhumena8.jpg
Zangkoor Ora et Labora o.l.v. oom Bing Tuhumena. Staand v.l.n.r. bung Jack Piris, mama Ete Ririassa, tante Mina van Joost, oom Bing Tuhumena, tante Nonna Tuhumena, zus pela Onna Litaay, zus Nel Tuhumena, zus Fien Latumaerissa. Gehurkt Jon Tuhumena.

archiefroermond-tuhumena6.jpg
Kinderkoor Elim o.l.v. oom Bing Tuhumena. Staand achterste rij v.l.n.r. Alex Teterissa, Ulisch Talahaturuson, Jan Latumaerissa, Jon Tuhumena, zus Fien Latumaerissa, zus Nel Tuhumena, zus Corrie Noya, Jopie Latumaerissa, zus An Teterissa, zus Sien Hitijahubessi, Leo Lahallo. Gehurkt v.l.n.r. Adio Hehanussa, Sonja Izaack, Nonna Noya, oom Bing Tuhumena, Maria Lahallo, Nelly Talahaturuson, Oesi Hehanussa.

> Hoofdpagina Ambon aan de Maas