Geboren

24 juli 1915 Roermond

Vervolging

Ondergedoken

Adres

Luifelstraat 17, Roermond
25 mei 1939 verhuisd naar Amsterdam

Familie

Zoon van Alex Sternfeld en Rosalie Egger, broer van Albert Sternfeld en Leo Sternfeld, echtgenoot van Grietje Davidson, later gescheiden en hertrouwd met Margaretha Engelina Carolina Vroom

Joseph Sternfeld groeide op in Roermond maar verbleef in de perioden 1931-1934 en 1936-1937 in Amsterdam, waarheen hij in 1939 definitief verhuisde. Tijdens de bezetting dook hij onder. Hij werd actief in het verzet in Noord-Limburg. Eind 1944 ontsnapte hij via inmiddels bevrijd gebied naar Engeland met documenten op zak voor Londen, waaronder gedetailleerde technische informatie over de fabricage van de V1 en V2. Later werd hij als inlichtingenofficier toegevoegd aan het hoofdkwartier van de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten te Brussel. Daarna volgde een detachering in Londen, waar hij tot 1946 belast werd met het bevel over de afdeling van de Nederlandse Veldveiligheidsdienst in Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die als taak het verzamelen van inlichtingen had. Hij overleed op 8 juli 1996 in het Militair Hospitaal te Utrecht.

Sternfeld, Joseph (rechts)
Jo Sternfeld (rechts) met zijn broers Albert en Leo.
Identiteitskaart Joseph Sternfeld
Identiteitskaart van Joseph Sternfeld als inlichtingenofficier bij de Nederlandse Strijdkrachten in Londen, kort na de oorlog.
Kapitein Jo Sternfeld, ca. 1950
In later jaren als kapitein.

LINKS

Literatuur

  • Hein van der Bruggen, ‘De ondergang van joods Roermond 1940-1945’, Spiegel van Roermond 14 (2006), p. 21-50
  • Hein van der Bruggen, Aspecten van Joods Leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 (Hilversum 2021), p. 279