Als Historisch Platform Roermond (HPR) organiseren wij ieder jaar avonden waar sprekers korte presentaties geven over hun onderzoek op het gebied van de geschiedenis van Roermond en omgeving. Het doel van die avonden is ideeën uitwisselen, onderzoeksvragen voorleggen, contacten leggen en samenwerking tot stand brengen. Het platform biedt ruimte voor discussie, presentaties en initiatieven op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis op verschillende terreinen en niveaus. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Roermond en omgeving is op de lezingenavonden van harte welkom.