Inleiding

In de laatste oorlogsmaanden beleefde Roermond – zoals heel Midden- en Noord-Limburg – geen hongerwinter, maar wel felle gevechten om de Maas.

1 Munitietrein onder vuur

In september 1944 begon de frontperiode voor Roermond en omgeving. Op 1 september, in de vroege ochtend, waren er al Geallieerde vliegtuigen die over Roermond vlogen.

3 Opmars naar het front

Op 4 september werden op het hoofdkwartier van Hitler in Rastenburg (Oost-Pruisen) maatregelen getroffen om de terugtocht een halt toe te roepen.

4 Openbare leven en mijnenvelden

Het openbare leven kwam onder druk te staan. De eerste week van september heerste grote onrust in Roermond vanwege de activiteit in de lucht. In de week van 4 t/m 9 september werd elf maal luchtalarm ...

6 Voedselvoorziening

In september al werd de stemming onder de inwoners van Roermond steeds neerslachtiger. De voedselvoorziening was schaars.

7 Bombardementen

De reeks van bombardementen in Roermond begon op 6 oktober. Omstreeks 11.30 uur werd een bombardement uitgevoerd op stationsemplacement.

8 Razzia’s

De dorpen ten westen van de Maas werden op zondag 8 oktober opgeschrikt. De Duitsers voerden massaal razzia’s uit.

9 Door het oog van de naald

De Duitse troepen in Roermond en Venlo waren in staat van paraatheid. De aanleg van de verdedigingswerken, bestaande uit tankgrachten en loopgraven, was in een vergevorderd stadium. Het Geallieerde ...

10 Propaganda

Gedurende de gehele oorlog werden pamfletten verspreid, over en weer. In Roermond is ook menig pamflet neergedwarreld, verspreid vanuit een granaat, een luchtballon of uit een vliegtuig geworpen.

11 Bombardement van de stad

De stad Roermond had in oktober al meerdere bombardementen moeten doorstaan. De elfde november zou voor Roermond als een ‘zwarte’ dag de geschiedenis ingaan.

12 Bruggenhoofd Hatenboer / De Weerd

Begin november hadden de Duitsers nog diverse bruggenhoofden op de westelijke Maasoever. In de omgeving van Roermond waren drie Duitse bruggenhoofden over: nabij het spoorwegtalud Buggenum, bij de ...

13 Gebeurtenissen in de stad

Roermond lag constant onder artillerievuur. Het was bijna elke dag raak, grote salvo’s artilleriegranaten op de stad. Iedere straat kreeg in deze tijd talloze treffers te verwerken. Bijna geen ...

14 Kinderen in de frontlijn

Tijdens de gevechten in de frontlijn zaten complete families verscholen in de kelders. Het was onmogelijk om de kinderen overdag binnen te houden. Als het maar even veilig was gingen zij weer buiten ...

16 Sinterklaas en Kerstmis

In het inmiddels bevrijde gebied op de westelijke Maasoever organiseerde het Britse leger Sinterklaasvieringen.

17 Executies met Kerst

In december 1944 lag de frontlijn voor de poorten van Roermond. Volgens de bevelen van de Duitse legerleiding mochten er geen weerbare mannen meer in Roermond aanwezig zijn.

18 Zoektocht naar het massagraf

Na de oorlog werd er uitvoerig onderzoek gedaan naar de locatie van het graf. Het duurde echter nog tot augustus 1947 tot Stabsarzt Moll was gevonden en werd overgebracht naar Roermond.

19 Koud begin van 1945

De maand januari was een koude maand. In het ziekenhuis werden de omstandigheden steeds slechter. De waterpomp was bevroren, er werd sneeuw gesmolten en het water werd gekookt. Drinkwater was op ...

20 Evacuatie

In november 1944 hadden de Geallieerden de gehele westelijke Maasoever bevrijd. Tot overmaat van ramp voor de oostelijke Maasoever dook het gerucht van een gedwongen evacuatie op.

21 Beschieting evacuatietrein

De evacuatietreinen vertrokken van station Brüggen. De evacuatietrein van 7 februari reed naar Wesel en stopte daar op het station. De Duitsers lieten de trein daar een hele tijd stilstaan.

22 Overgave op Osen

Op 31 januari viel de dooi in met regen en veel wind. De dagen erna steeg het waterpeil van de Maas in rap tempo.

23 Oprukken richting Roermond

Ten zuiden van Roermond vond er een wisseling van de wacht plaats. De Britse commando’s werden op 18 februari afgelost door troepen van de Amerikaanse 8 Armoured Division.

24 Bevrijding van Roermond

Het vermoeden was dat de Duitsers zich uit de stad begonnen terug te trekken. De Amerikanen voerden een verkenning met een vliegtuig uit.