Wij hebben veel boeken over bestuur, rechtspraak, cartografie, genealogie, kunst en cultuur. Een onderdeel van deze bibliotheek vormt ook de boekerij van het stadsmagistraat met uiterst zeldzame werken. De oudste boeken dateren uit circa 1500. 

Verder is de bibliotheek opgebouwd uit schenkingen door de families Cuypers, Linssen, Nicolas en Weiss, evenals door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en de stichting Veldeke.

De historische bibliotheek is een onderdeel van het gemeentearchief. De bibliotheek leent geen boeken uit, maar de boeken worden wel in de studiezaal ter inzage gegeven.