De volgende kranten uit de negentiende en twintigste eeuw worden bewaard in het Gemeentearchief Roermond:

 1. De Roermondenaar
 2. De Volksvriend
 3. Het Nieuwsblad van Roermond
 4. De Maas- en Roerbode
 5. De Nieuwe Koerier
 6. De Nieuwe Koerier/Maas- en Roerbode
 7. De Limburger/Maas- en Roerbode
 8. Het Limburgs Dagblad
 9. Orchidée
 10. Weekend-Orchidée
 11. De Maas en Roerpost

Verder hebben wij ook enkele edities van Le National en Le Vrai Patriote van 1829 tot en met 1831 in onze collectie.

Helaas kunnen er altijd nummers en jaren van een bepaalde krant ontbreken. De kranten van 1856 tot en met 1950 zijn gedigitaliseerd en hier te raadplegen. In de studiezaal kunt u tevens de kranten van 1951 tot en met 1980 digitaal inzien. Tot maart 2005 zijn de kranten door middel van microfiches te doorzoeken. In verband met het auteursrecht staan deze kranten niet op internet.

De Roermondenaar, De Volksvriend en Het Nieuwsblad van Roermond

De eerste drie kranten uit bovenstaande lijst hebben maar kort bestaan. De Roermondenaar werd in 1856 opgericht, maar moest haar persen in 1858 stopzetten. In 1907 volgde een tweede poging, onder de naam Limburg’s Belang, die tot 1920 werd volgehouden. Het weekblad De Volksvriend werd in 1859 opgericht en bleef bestaan tot 1893. Het Nieuwsblad van Roermond onderging eenzelfde lot, opgericht in 1876 en beëindigd in 1879.

De Maas- en Roerbode, De Nieuwe Koerier, De Nieuwe Koerier/Maas- en Roerbode

De Maas- en Roerbode was een nieuwsblad van Drukkerij Romen in Roermond. Het werd opgericht in 1856. De Nieuwe Koerier was een krant van Drukkerij Van der Marck in Roermond. Deze werd opgericht in 1888.

In 1904 ging de Maas- en Roerbode samen met De Nieuwe Koerier en werd het De Nieuwe Koerier/Maas- en Roerbode. Op 1 oktober 1904 verscheen het eerste nummer van deze krant. De Nieuwe Koerier/Maas- en Roerbode verscheen tot september 1944 en werd uiteindelijk opgeheven wegen collaboratie.

De Maas- en Roerbode en De Limburger/Maas- en Roerbode

Vanaf 1945 verscheen de nieuwe krant Maas- en Roerbode. In 1971 ging deze samen met De Nieuwe Limburger en werd het De Limburger/Maas- en Roerbode, gedrukt door Drukkerij Limburgia Pers in Roermond. Dit veranderde later in De Limburger en in 1996 werd het Dagblad De Limburger. Deze zijn op microfiche bewaard tot en met maart 2005.

Limburgs Dagblad

Het Limburgs Dagblad is in 1919 ontstaan uit een fusie van de Heerlense krant De Nieuwe Limburger Koerier en de Sittardse krant De Limburger. Onze krantencollectie bevat de edities van oktober 1994 tot en met augustus 1996.

Orchidée, Weekend-Orchidée, Maas en Roerpost

De kranten Orchidée en Weekend-Orchidée bestonden slechts 2 jaar. Ze werden opgericht in 1970 door A. Poell en in 1972 werd de uitgave al weer stopgezet. De jongste krant die het gemeentearchief bezit, het weekblad Maas en Roerpost, werd in 1971 als reactie op de fusie van de Maas- en Roerbode en De Nieuwe Limburger opgericht. Door het wegvallen van de Maas- en Roerbode was er namelijk geen specifiek Roermondse krant meer over.