Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak en gratis hergebruikt mag worden. 

Open data zijn computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Open Data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van Open Data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.    

Deze informatie is bekostigd uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak en mag daarom gratis hergebruikt worden.

Zijn er voorwaarden verbonden aan Open Data?

Personen en organisaties kunnen de Open Data van het Gemeentearchief Roermond vrij gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. Er zijn wel enkele spelregels aan verbonden. Voor de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, geldt de licentie CCO (no rights reserved), dat wil zeggen dat iedereen de gegevens vrij mag gebruiken zonder toestemming. Bronvermelding is niet nodig.

Hoe kan ik Open Data downloaden?

Voor het verstrekken van de Open Data maken wij gebruik van open standaarden:

  • EAD voor archieftoegangen
  • A2A voor nadere toegangen met persoonsgegevens

Op onze Open Data downloadpagina kunt u de data sets downloaden. Let op: er geldt een beperking van 100 datasets per minuut.

Hoe opent u Open Data bestanden in UTF-8 formaat met een editor?

De A2A-bestanden zijn gecodeerd als UTF-8 bestanden. Veel editors openen deze tekstbestanden niet standaard als UTF-8 gecodeerd. Gebeurt dit niet goed dan treedt er een fout op met zogenoemde diakrieten. We adviseren daarom om een editor te gebruiken die met UTF-8 kan werken én om binnen die editor expliciet aan te geven dat u een UTF-8 bestand opent/gaat bewerken.