Algemeen Rijksarchief Brussel

Hier vindt u veel over de Spaanse en Oostenrijkse tijd in Roermond, met name in de volgende archieven en collecties:

Chambres des comptes de Flandre et de Brabant:

 • nr. 2747/49 Jésuites de Ruremonde
 • nrs. 3036/2-4 en 3037 Officiers de justice - Écoutête de Ruremonde (1633-1793)
 • nr. 3455 Aides et subsides incl. les acquits des jésuites du collège de Ruremonde (1778-1783) (zie ook inv.nr. 2648)
 • nr. 3760 Confiscations en Gueldre - Quartier de Ruremonde (1673-1678)
 • nrs. 4609-4618bis Droits d’entrée, de sortie et de transit dans département et bureau particulier de Ruremonde (1731-1793)
 • nrs. 4772-4790 Droits d’entrée, de sortie et de transit dans département et bureau particulier de Ruremonde (1667-1682)
 • nr. 4867 Droits de passeports levés à l’occasion des guerres avec la France: Ruremonde (1677)
 • nr. 5206bis Garnison (Armée de terre) - Payement des troupes en garnison à Ruremonde - Jan Coolen (1789-1790)
 • nr. 5253 (1716-1731) Artillerie et Munitions de guerre/Ruremunde (dit archiefbestand zou onvindbaar zijn)
 • nrs. 5410-5412 Fortifications et bâtiments militaires (1673/1674, 1739/1741, 1784-1793)
 • nrs. 6079-6904 Caisse provinciale de Gueldre à Ruremonde (1786-1795), waaronder
 • nr. 6707 Magasin du gouvernement à Ruremonde (1716-1731) en
 • nr. 6730 Acquits, Acquits du compte des receveurs des domaines de Virton, Carignan, Maroilles et Ruremonde (1583-1586)

 Contadorie et Pagadorie des Finances:

 • vooral inv.nr. 438 Roermond (1647-1748)

Raad van State en Audiëntie:

 • inv.nr. 2711 (15) met gegevens over o.a. de gouverneurs van de stad Roermond (1606-1743)

Archief Overschie de Neereyssche:

 • vooral inv.nr. 841 (cartularium van de voogden van Roermond)

Kaarten en plannen in handschrift:

 • tientallen kaarten, plattegronden en enkele bouwtekeningen

Joodse bronnen

Onder leiding van het Gemeentearchief Roermond zijn alle bronnen die betrekking hebben op de geschiedenis van de Joden in de Euroregio Rijn-Maas-Noord in kaart gebracht. Het project is onderdeel van een grensoverschrijdend Interreg III-project. De grens tussen Nederland en Duitsland, tussen Limburg en Noordrijn-Westfalen, bestaat nog maar relatief kort. Pas in 1867, na het uiteenvallen van de Duitse Bond in 1866, werd het toenmalige hertogdom Limburg definitief een Nederlandse provincie. Voorheen was de grens tussen Limburg en Duitsland (toen Pruisen geheten) grotendeels vastgesteld na het Congres van Wenen in 1815. Veel Joden hadden een mobiel beroep en trokken van stad tot stad. Over het algemeen waren ze arm en trokken naar gebieden waar ze een bestaan probeerden op te bouwen. Lukte dit niet dan trokken ze verder. Onderzoekers die de Joodse geschiedenis in deze regio bestuderen, zullen dus de grens over moeten. Dit geldt overigens ook voor degenen die geïnteresseerd zijn in de regionale geschiedenis van Noord- en Midden-Limburg.

PDF Interreg project (in het Duits).

Websites

www.historieroermond.nl  “Hoera daar ligt mijn Vaderstad. Mijn oud en trouw Roermond.” Inwoners en bezoekers van Roermond maken op een interactieve manier kennis met het heden en verleden van onze stad.

www.rura.nl  Stichting Rura verenigt Roermondse mensen met hart voor hun stad en haar culturele en historische waarden. Gezamenlijk zorgen zij voor het behoud en herstel van deze waarden, door beheer en restauratie. Bovendien informeren zij over de Roermondse cultuur en historie middels lezingen, boeken, brochures en het jaarboek 'Spiegel van Roermond'.

www.spiegelvanroermond.com/edities/ Hier vindt u de inhoudsopgaven van de Spiegel van Roermond vanaf de eerste jaargang 1993. In deze inhoudsopgave kunt u de titels en auteurs terugvinden van alle uitgaves.

www.maasniel.nl & www.wijzijnmaasniel.nl Maasniel was tot 1959 een zelfstandige gemeente. De gemeente Maasniel bestond uit de dorpskernen Maasniel, Asenray en Leeuwen.  In 1959 werd Maasniel geannexeerd door de gemeente Roermond en sinds die tijd zijn de dorpskernen wijken van Roermond. Maasniel heeft een lange geschiedenis, die lang niet altijd parallel loopt met de geschiedenis van de stad Roermond.

www.oudekerkhofroermond.nl  Het Oude Kerkhof van Roermond is een bijzonder monument. Het stamt uit 1785, kort nadat het verboden werd om overledenen te begraven in kerken en binnen de stadsmuren. De locatie nabij de Kapel in 't Zand was destijds nog een veld buiten de stad waar al een kleine Joodse begraafplaats lag.

www.rondomroermond.nl/ Hier zijn interessante historische verhalen over Roermond te vinden.

www.janruiten.nl Op deze website vindt u de geschiedenis van buurten en dorpen, van families, boerderijen, huizen en straten tussen Roer en Vloot.

www.roermond1939-1945.nl Het Comité Roermond 1939-1945 heeft ten doel het behouden van de geschiedenis van Roermond tijdens de Tweede Wereldoorlog.

www.museumasselt.nl Asselt is dan wel één van de kleinste Limburgse dorpjes, maar door de ligging aan de Maas, het beroemde Romaans kerkje en het daartegenover gelegen museum is het ook één van de meest pittoreske dorpjes van Limburg.

www.roermondinoorlog.nl Het doel van deze website is het weergeven en levendig houden van gebeurtenissen in Roermond en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog, opdat wij deze periode in onze geschiedenis nooit vergeten.

www.maas-enswalmdal.nl Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen hebben door hun ligging tussen de Maas en de grens met Duitsland veel met elkaar gemeen. In het verleden waren de onderlinge banden sterk, omdat ze ondanks of juist door de staatkundige versnippering sterk op elkaar aangewezen waren.

www.roerstreekmuseum.nl Het Roerstreekmuseum, dat eigendom is van de Heemkundevereniging Roerstreek, is gelegen naast de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint Odiliënberg (5 kilometer ten zuiden van Roermond).

www.stichtingruimteroermond.nl Stichting Ruimte streeft naar behoud en verbetering van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond en omgeving. Zij stelt zich ten doel de architectonische en landschappelijke kwaliteiten van Roermond en de regio te behouden en te bevorderen.

www.kruiswegpark.nl Het Kruiswegpark is aangelegd in 1920 naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers (1827-1921). In het park zijn drie onderdelen harmonisch samengebracht: een kruiswegroute langs veertien staties, een aparte processieweg met acht schilderstukken aangaande het Mariabeeld en een centraal plein aan de voet van de Calvarieberg.

bisdomroermond.mediafiler.net/bisdomroermond/start/images  Visitatieverslagen van het Bisdom Roermond. In oktober 2008 lanceerde het bisdom Roermond, in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht, het project kerkvisitaties. Dit project omvat het transcriberen en vertalen van de ruim 1700 visitatieverslagen van het oude bisdom Roermond (1559-1801). Steeds minder mensen zijn in staat Latijn te lezen en zouden deze belangrijke historische bronnen anders niet meer kunnen raadplegen.

www.lgog.nl Geschiedenis stoffig en saai? Niet bij het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap! Al 150 jaar houdt het LGOG zich bezig met het verleden van Limburg. Dat komt tot leven in activiteiten als lezingen, excursies, reizen en congressen en in door het LGOG uitgegeven publicaties.

https://bibliorura.nl/ Een mooie collectie (ook historische) boeken die je mee naar huis mag nemen om daar rustig te lezen!

http://stichtingedmonddelhougne.nl/ Mocht u zelf geen tijd hebben voor uw genealogisch onderzoek, kunt u wellicht terecht bij de Stichting Edmond Delhougne, instituut voor genealogie & streekgeschiedenis. 

http://hustinx.x-cago.com/hustinx Op deze website staan ettelijke duizenden foto’s van Hustinx, een wereldberoemd fotograaf en cineast.