Van 3 januari t/m begin april zijn een aantal archieven niet raadpleegbaar vanwege de herinrichting van ons depot.

  • Het betreft de archiefblokken 1 t/m 120 van afdeling IV, Niet-gemeentelijke instellingen (de toegangen 4001 t/m 4120).

Ook is iedere maand een deel van het archief niet beschikbaar vanwege digitalisering. Dit zijn:

  • Archief 1004, het notarisarchief H.A. Milliard 1798-1841, met de nummers 19-78.
  • Archief 4246, atelier glasschilderkunst Frans Nicolas (1826-1894).