Leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen een profiel, bijvoorbeeld N&G (natuur en gezondheid) of C&M (cultuur en maatschappij). Het profiel bepaalt welke vakken ze kiezen. Ook maken ze binnen dat profiel een examenwerkstuk.

Dit jaar hebben zeven vwo-leerlingen het Gemeentearchief Roermond benaderd voor ondersteuning bij hun profielwerkstuk. Stan Stroeken (ROER College Schöndeln, Roermond) schrijft over hoe inwoners van Roermond de Tweede Wereldoorlog beleefd hebben. Hij maakte intensief gebruik van de artikelenserie Roermond Frontstad van Eric Munnicks op onze website. Teun Julicher (De Berkenschutse, Heeze) geeft in zijn profielwerkstuk een overzicht van de geschiedenis van Roermond. Sara Brands, Annemarijn Zoontjes en haar tweelingzus Mirthe Zoontjes (Twents Carmel College, Oldenzaal) vergelijken de heksenprocessen in Roermond (1613-1614) met heksenprocessen in het Duitse rijk. Elysa Berkelouw en Helke van Loon (Emmauscollege, Rotterdam) schrijven ook over de Roermondse heksenprocessen. Zij onderzoeken originele bronnen en maken een vergelijking met heksenprocessen in de Noordelijke Nederlanden.