Het jaar 1572 was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Met de inname van Brielle door de Watergeuzen begon van het succes van de Opstand. Nu, 450 jaar later, wordt dat herdacht als de 'Geboorte van Nederland'. Maar in Roermond werd het jaar 1572 anders beleefd. Willem van Oranje beging daar een oorlogsmisdaad. Hij nam de weerloze stad zwaar onder vuur, bezette haar en liet zijn troepen hun gang gaan. 25 monniken en geestelijken werden afgeslacht en de kloosters werden geplunderd.
In de jaren daarna bleef Roermond onderdeel van de Zuidelijke Nederlanden, de voorloper van het huidige België. Pas in 1866-1867 werd Limburg een volwaardige provincie van Nederland. En pas na de Eerste Wereldoorlog, in 1918, voelden Limburgers zich meer verbonden met Nederland en de Oranjes dan met België.

De tentoonstelling loopt tot en met 30 oktober. De toegang is gratis. De Caroluskapel (Swalmerstraat 100) is geopend van woensdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.