Nergens in de Benelux zijn vroeger zo veel ‘heksen’ tot de brandstapel veroordeeld als in Roermond. Berucht zijn de 75 heksenprocessen uit de jaren 1613-1614. Maar in 1581 eindigde het proces tegen Kale Marie anders. Niet de rechters hadden het laatste woord. Marie werd slachtoffer van roddels en vooroordelen, wat ontaardde in massahysterie. Zij werd het mikpunt van blinde, genadeloze groepsagressie.
Marleen Ekelmans verwerkte dit verhaal in haar nieuwe historische roman Diep in de veiligheid van mijn hart. Op 3 augustus overhandigde ze in Roermond een exemplaar aan archiefmedewerker Gerard van de Garde, die haar hielp bij haar research.

Foto: Saskia Mouchart.