Op Oorlogsverhalen vindt u onder meer persoonlijke verhalen van Joodse onderduikkinderen die hun belevenissen voor de camera vertellen, een overzicht van het lot van een 25-tal Roermondse Sinti die voor het eerst worden genoemd en verhalen rond een nieuwe toegang op de oorlogsbronnen van het Gemeentearchief door historicus Fred Cammaert.

Joodse onderduikkinderen gered

Drie persoonlijke verhalen van Joodse onderduikkinderen in Roermond: Lieke Hiegentlich, ondergedoken bij de familie Jetten, Mattie Tugendhaft, ondergedoken bij de familie Op ’t Roodt en Gustel Nussbaum, ondergedoken bij de familie Thomassen.

Roermondse Sinti

Ook nieuw is de aandacht voor een groep nazi-slachtoffers die tot op heden altijd vergeten zijn, namelijk de Roermondse Sinti. De nieuwe gemeentearchivaris, Jac Lemmens, heeft hier de laatste jaren veel onderzoek naar verricht en middels een rondreizende expositie ‘Sinti in Limburg’ ook aandacht voor gevraagd in het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg. Door nieuw archiefonderzoek in Roermond hebben we inmiddels zo’n 25 Sinti gevonden die geboren zijn en/of een tijdlang gewoond hebben in Roermond en die tijdens WO-ll zijn vermoord in de concentratiekampen in het oosten.

Oorlogsbronnen op een rijtje

Op Oorlogsverhalen vindt u verder o.a. een nieuwe toegang op de rijke collectie oorlogsdocumentatie van het Gemeentearchief, gemaakt door de historicus Fred Cammaert.

Roermond frontstad

Ook de al bestaande artikelenserie van Eric Munnicks over de zware laatste oorlogsmaanden in Roermond is terug te vinden in de nieuwe rubriek.