Op 4 april wordt het Oud-Stadsarchief van Roermond vanuit het Roermondse stadhuis tijdelijk overgebracht naar restauratieatelier Polygon VANWAARDE. Daar zal een deel van de oude stukken worden gerestaureerd. Na de restauratie zal Picturae het complete archief digitaliseren. De gehele bewerking zal twee jaar in beslag nemen. In totaal gaat het om 30 strekkende meter aan oorkonden, ingebonden en losse papieren, kaarten en gedrukte plakkaten uit de periode 1259-1796.

Het Roermondse Oud-Stadsarchief is van internationaal belang. Roermond was in de middeleeuwen lid van de Hanze, het verbond van Noord-Europese handelssteden. Ook was de stad tot 1794 hoofdstad van het meest zuidelijke deel van het hertogdom Gelderland, het Overkwartier. Het Overkwartier van Gelderland omvatte ook gebieden in Duitsland en werd later deel van de Zuidelijke Nederlanden, de voorloper van het huidige België. Roermond en omgeving werden pas in 1839 bij Nederland gevoegd. Door dit alles is de geschiedenis van Roermond nauw verbonden met die van aangrenzend Duitsland en België.

Oorkonde van Filips II, koning van Spanje
Oorkonde van Filips II, koning van Spanje

Plakkaat uit de tijd van het Oostenrijkse bestuur (1714-1794)
Plakkaat uit de tijd van het Oostenrijkse bestuur over de Zuidelijke Nederlanden (1714-1794)

Het archief omvat de middeleeuwse privileges van de stad en de administratie van het stadsbestuur, maar ook stukken van ambachtsgilden, de Sint-Christoffelkerk, broederschappen, liefdadige instellingen zoals het Hospitaal Generaal en het Roermondse Huis in Keulen, waar Roermondse beursstudenten aan de universiteit studeerden. Sommige oorkonden en plakkaten hebben door het formaat of de uitvoering een bijzondere waarde. De kroniek van de stadsschrijver, bijgehouden van 1562 tot 1638, vermeldt onder meer gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog en het begin van de reeks heksenprocessen van 1613-1614, de grootste in de Lage Landen.

Chirograaf, oorkonde verdeeld in aan elkaar passende helften
Middeleeuwse oorkonde in de vorm van een chirograaf. Een chirograaf had geen zegels, maar was op een speciale manier doorgesneden. Om de echtheid van de oorkonde vast te stellen paste men de twee helften aan elkaar.

Het restauratie- en digitaliseringsproject wordt bekostigd vanuit de subsidieregeling Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed.