Het archief heeft een omvang van 5 strekkende meter. Oorspronkelijk was de Hervormde Gemeente Stevensweert een garnizoensgemeente. De Spaanse Successie oorlog werd in 1715 afgesloten met het Barrièretraktaat waarin vastgelegd werd dat Stevensweert, dat tot dan toe in Spaanse handen was, in bezit zou komen van de Verenigde Nederlanden. Een garnizoen met Hollandse (Nederduits-gereformeerde) soldaten met hun predikant nam in Stevensweert hun intrek en daarmee was de Protestantse Gemeente geboren, nu al meer dan 300 jaar geleden. De slotkapel van het kasteel van Stevensweert werd ingericht tot kerk van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente. Dit kerkje werd in 1819 afgebroken en het werd vervangen door het huidige zgn. Witte kerkje.

Later is de Hervormde Gemeente Stevensweert gefuseerd met die van Maasbracht en nog later met de Gereformeerde Kerk van Maasbracht. Dat was in 1985. Vanaf dat jaar zijn de beide protestantse gemeenschappen in Maasbracht samen verder gegaan onder de naam Reformatorische Kerkgemeenschap Maasbracht (een zogenaamde SOW-gemeente / Samen Op Weg). Van 1985 tot medio 1997 vormde ze onderdeel van de Reformatorische Streekgemeente Midden-Limburg. In 1997 is de Streekgemeente Midden-Limburg opgeheven, waarna de Reformatorische Kerkgemeenschap Maasbracht zelfstandig is verder gegaan. Sinds mei 2004 (toen de Hervormde Kerk Nederland, de Gereformeerde Kerk Nederland en de Lutherse Kerk Nederland zijn gefuseerd tot de Protestantse Kerk Nederland), werkt en leeft de protestantse gemeenschap van Maasbracht onder de naam Protestantse Gemeente Maasbracht.

Voor verdere informatie over de geschiedenis van het Protestantisme in Stevensweert en Maasbracht verwijzen wij u naar het boekje “300 jaar Protestantisme in Stevensweert” van de hand van Har Rutten.